Lis Munks tale til de nyuddannede jordemødre juni 2022:

Kære nye jordemødre, kære kolleger 

Tillykke med eksamen, titlen og sommeren.

I har været studerende i en helt vanvittig tid.
Der har været en pandemi, der har været nedlukning oplukning og udelukning. Der har være oprør, demonstrationer, strejke, forhandlinger – både overenskomst, finanslov og udmøntning.

Der er blevet krig i Europa, med alt hvad det medfører af retfærdighedsudfordringer, etiske konsekvenser, menneskelige omkostninger og et nyt syn på magt, våben og våbenbalance – og prioritering af vores resurser.

Det siges, at de sidste 30 år har været de bedste at leve i – alt den tid som mange af jer kun har oplevet – og at vi nu kan se ind i usikre tider, globalt. Og det, der sker i verden, påvirker også os.

Hvorfor tillader jeg mig at tegne dette dommedagsbillede, på denne festdag. Det gør jeg, fordi I har taget et valg, et aktivt valg – langt de fleste af jer ville have haft mulighed for at vælge noget andet. Noget mere fredsommeligt – ikke at jeg tænker I er på vej i krig – men en uddannelse, der lagde op til et job 8-16 på hverdage uden risiko for blod på træskoene eller fostervand i håret.

Men det har I ikke. I har valgt verdens bedste fag, I har valgt at være den vigtigste fagperson i forhold til at sikre verdens fremgang og fremtid. I har tjekket ind i et globalt fællesskab af jordemødre, der har afgørende betydning for kvinders sundhed, kvinder og børns overlevelse og familiernes etablering. Og det både bogstaveligt talt, fysisk, psykisk og socialt. Jeg bliver bare nødt til at highlighte det faktum, at hvis man skal nedbringe mødredødeligheden, så er adgang til en veluddannet jordemoder helt afgørende.

Og uanset hvad der sker – pandemier, oprør, krig, inflation eller fred og fordragelighed, så vil mennesker have sex, Som Søren Brostrøm siger: Sex er godt, sex er sundt, mennesker er seksuelle væsner

Det betyder, at unge mennesker vil have spørgsmål om sex, kvinder vil blive gravide, der vil være fødsler, bristninger der skal sutureres, amninger der skal etableres. Familier dannes og det uanset, hvad der sker omkring os. Krig og kærlighed.

Vi så vores kolleger blive i Ukraine og være der for de gravide, der ikke kunne flytte sig. Lige som jordemødre har gjort i andre dele af verden, når der er krige, vi bare ikke har hørt helt så meget om.

Og hvorfor er det sådan? Det er jo nok en blanding af, hvem det er, der vælger at blive jordemoder. Altså hvilke mennesketyper og hvad det betyder at blive jordemoder – altså vores jordemoderidentitet.

Nu er der ikke stærk videnskabelig evidens – men jeg er jo politiker og mon jeg får modstand på et postulat om, at netop jordemødre – eller de der vælger at blive jordemødre - er gjort af et helt særligt stof? Vi har et ønske om at tage ansvar, handle og påvirke. Og vores gerning, vores arbejde som jordemoder kan godt bestå i bare at være, turde at være nærværende, turde stille spørgsmål, orke at lytte til svaret. Også svaret, som ikke er bekvemt, som måske er skævt og udfordrer vores egne normer og etiske livsværdier.

Det kan vi, fordi jordemødre er stærke mennesker, der rummer, støtter og styrker kvinder til at forblive og blive stærke i livets udfordringer. Vi møder kvinder og familier i alle sammenhæng, i alle konstellationer. Kvinder, der ligner os selv og kvinder, der er så langt fra os selv, men alligevel er vi der, fordomsfrit – og bliver der for dem, deler deres glæder og deres sorg. DET kræver, at man er gjort af et særligt stof. Og det er I.

Man hører så meget om, at den unge generation er sårbar, mangler robusthed og styrke. Jeg må bare sige; jeg ved, at ingen af jer var nået hertil, hvis ikke I besad det, der skal til.

Og så er der det med identitet, som jordemoderfaget giver os. ’Jordemoder er ikke blot en uddannelse, man tager, men det er noget, man bliver og er’. Sådan skriver forfatterne til vores nye antologi ’Jordemoder, profession, identitet og fortællinger.’

Hvordan bliver og er man så jordemoder? Hvor kommer den der jordemoder-identitet fra? Jeg tror, det er noget, vi skaber sammen, at det er noget, som bygger på tradition og fortællinger, men også at det er organisk. Derfor er en jordemoderidentitet anno 1922 ikke den samme anno 2022. For eksempel var vores ‘forkvinder’ nødt til at påtage sig et ansvar for og sikkert også et syn på liv og død på et andet niveau, end vi heldigvis er i dag. De var med til at kæmpe kampe ikke blot for kvinderne og familierne, men for sig selv og kvinders rettigheder i samfundet.

Hvad kæmper en jordemoder anno 2022 for? Vi har hørt jeres stemme meget tydeligt, for I har i langt højere grad end min generation allerede sagt fra. I har sagt højt og larmende, at I kæmper for ligestilling og ligeløn. At I kæmper for informeret samtykke og retten til egen krop. Mod faste kønsnormer. Og I kæmper for retten til et godt arbejdsliv med plads til at bedrive sit fag og tid nok til at gøre det ordentligt.

Overordnet er det jo egentlig ikke andre kampe end dem, vores forkvinder kæmpede for. Eller som generationer før jer har kæmpet for. Konteksten er måske ændret, men den overordnede kamp, de overordnede værdier er de samme.

Danmark var ikke klar til at tage Me Too alvorligt i den første bølge. Der skulle en kendt tv-vært til at give det liv endnu en omgang.  Og det er derfor, det er så vigtig med en fælles identitet, så nye kræfter, nye perspektiver, ny energi til at fastholde, nuancere og argumentere for det, som giver mening, for det at være jordemoder, for det at være kvinde.

Så jeg mener, at kernen i min jordemoderidentitet ikke er så meget anderledes fra jeres. En kerne af værdi i forhold til et menneskesyn, en vilje til at se den enkelte og et ønske om se andre mestre livets udfordringer og vokse med det.

Og så har vi jo det til fælles, at vi har adgang til det magiske rum, hvor foster bliver til barn og kærester bliver til forældre, smerte og arbejde går udi et, hvor væsker flyder og begejstring og glæde fylder og hvor barnegråd er forbundet med lettelse og latter. Det er et univers, der ikke er mange forundt at blive inviteret ind i.

Tak fordi I er med på holdet, tak fordi I vil, med jeres viden, værdier og værdighed, være med til at udvikle jordemoderfaget, udvikle vilkårene for at udøve jordemoderfaget og kæmpe for at stærke kvinder skal have stærke kvinder ved deres side i deres udvikling af livet og sikre verdens fremtid.

Også i en urolig tid.

UCSyd

UCN

KP