Lempede regler for registrering og gebyr

Styrelsen for Patientsikkerhed har revideret bekendtgørelsen om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

Det har været et meget bredt og omkostningstungt krav at registrere sig. Men med den seneste revision har Styrelsen og ministeriet lyttet til de indsigelser, som blandt andet er kommet fra Jordemoderforeningen om, at det var dyrt at yde vennetjenester, være frivillig eller have en lille indkomst, fx ved siden af sin faste ansættelse. Der er nu blødt meget op på kravene, og du kan læse mere i de to dokumenter herunder. Vi følger op med en redaktionel gennemgang i et kommende nummer af Tidsskrift for Jordemødre.

Det, der har størst interesse for flertallet af Jordemoderforeningens medlemmer er nok, at du hverken skal registrere dig eller betale gebyr, hvis du udøver dit jordemoderhverv som en tjeneste til familie eller venner - uden indtægt. Vi har også vedhæftet det link, som du skal bruge, når du hører i den kategori, der alene skal "underrette" styrelsen - ikke registreres eller betale gebyr. De mere omfattende opgaver med registrering og betaling af gebyr vil fremgå af styrelsens hjemmeside.

Brev om revideret bekendtgørelse

Bekendtgørelse om registrering af, unerretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

Link til underretning