Krigens ofre

Alle bliver ramt af krig. Blandt de mest sårbare hører gravide og fødende kvinder og deres børn. De ukrainske jordemødre må yde omsorg for gravide under meget udfordrende omstændigheder.

I løbet af de kommende tre måneder er der 80.000 kvinder i Ukraine, der skal føde. For nogle af disse kvinder risikerer fødslen at blive livstruende i stedet for at være den livsbekræftende og lykkelige begivenhed, som en fødsel bør være.

Alle bliver ramt af krig og blandt de mest sårbare hører gravide og fødende kvinder og deres børn.

De ukrainske jordemødre må yde omsorg for gravide under meget udfordrende omstændigheder.

- Det er hjerteskærende at se billeder af kvinder, der føder i undergrundsbaner og kvinder, der må flygte med deres nyfødte. Og billederne fra det bombede børnehospital vækker uendelig afsky for en despotisk besættelsesmagt tilsyneladende helt uden menneskelighed, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen.

- Man kan alt for levende sætte sig ind i, hvordan det må være at arbejde som jordemoder i de usikre og farlige forhold, som der er mange steder i Ukraine lige nu. Vi har ikke fået opfordringer til at støtte den lokale organisation, men vi følger udviklingen og behovet gennem vores europæiske organisation for jordemødre og vores verdensorganisation, siger Lis Munk.

- Derfor har vi i Jordemoderforeningen valgt at støtte Læger Uden Grænsers arbejde i Ukraine og i verdens andre brændpunkter, hvor kvinder og børn ofte bliver de største ofre for konflikter.

Jordemoderforeningen følger ligeledes behovet - udover hvad det konventionelle system kan give - for en jordemoderfaglig indsats overfor flygtninge, der kommer til Danmark.

Folketinget stiler mod at vedtage en særlov hurtigst muligt, som skal gøre det muligt for personer, der er fordrevet fra Ukraine, at få meddelt en opholdstilladelse, så de hurtigt kan starte i skole, på en uddannelse eller i et arbejde.

- Det glæder mig, at flygtninge fra Ukraine umiddelbart kan blive en del af samfundet gennem uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er den eneste måde at føre en værdig flygtningepolitik på, siger Lis Munk.

Fakta

Der bor 13.715 ukrainske statsborgere – 3.026 børn og 10.689 voksne – i Danmark pr. 1. januar 2022.