Kampen for bedre løn

Jordemoderforeningen har netop indgået aftale med Danske Regioner om en tre-årig overenskomst for jordemødre.

I dag (11. marts 2021) har alle stemmeberettigede medlemmer fået mail med link til urafstemning.

Jordemoderforeningen anerkender behovet for desuden at adressere ønsket om, at politikere på Christiansborg tager fat i det lønefterslæb, som jordemødre og andre kvindedominerede og offentligt ansatte faggrupper har.

Vi kommer til at henvende os til relevante politikere på Christiansborg for at starte en genopretning af indplacering og lønefterslæb. Det vil vi gøre selv og i samarbejde med andre faglige organisationer.

Jordemoderforeningen tager derimod afstand fra tiltag, der ikke respekterer den fredspligt, der gælder, når der er aftalt en overenskomst, og som kan anses for ulovlige i henhold til den kollektive arbejdsret.

Aktuelt (11. marts 2021) ser vi et initiativ blandt studerende og jordemødre, hvor der opfordres til ikke at tage ansættelse i en region.

Jordemoderforeningen tager afstand fra  denne opfordring og opfordrer jordemødre og studerende til ikke at deltage i initiativet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, telefon 28 57 32 10
Klaus Groth Andersen, forhandlingschef, telefon 20 61 16 77