Jordemødre er også ramt af ledighed

Alle sundhedsfaglige grupper i Din Sundhedsfaglige A-kasse, DSA, har oplevet en stigning i antal ledige under coronakrisen.   

Det viser en opgørelse gennemført af DSA af ledigheden i ugerne fra midten af marts 2020. Opgørelsen viser, at den 15. marts var 42 jordemødre over hele landet berørt af ledighed, mens der den 3. maj var 72 ledighedsberørte jordemødre (mod 36 på samme tidspunkt sidste år). Det skal understreges, at de ledighedsberørte jordemødre kan være ledige på fuld tid eller kun delvist ledige.  

Forklaringen bag det øgede antal ledighedsberørte jordemødre er blandt andet, at coronakrisen har gjort, at en del privatpraktiserende jordemødre ikke har kunne udbyde de ydelser, de plejer, vurderer Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, der forventer, at ledighedskurven går den anden vej i takt med at det private sundhedsområde genåbner.   

- Vores privatpraktiserende jordemødre har overholdt henstillinger og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og har derfor været ramt økonomisk af corona og det glæder mig, at de har fået mulighed for at genoptage en del af deres aktiviteter. 

- Der er meget lærdom, som vi kan tage med fra denne periode. En af dem er, at det er godt at have en A-kasse i ryggen, når er kommer noget udefra, der gør, at man ikke kan have den indtjening, man plejer, siger Lis Munk.  

DSA oplyser desuden, at der i øjeblikket er særligt mange på supplerende dagpenge, da arbejdsgivere bl.a. kan benytte sig af muligheden for ”arbejdsfordeling”, hvor arbejdsgivere kan hjemsende medarbejderne mindst to dage om ugen på supplerende dagpenge og således minimere deres lønomkostninger i en tid med mindre omsætning.