Jordemoderforeningen vil have tillæg til gravide jordemødre 

Når regionerne giver midlertidige tillæg til jordemødre og andre faggrupper på belastede områder og på områder, hvor man gerne vil fastholde medarbejdere, risikerer gravide medarbejdere at gå glip af tillægget. Det mener Jordemoderforeningen kan være i strid med ligebehandlingsreglerne. 

Flere jordemødre har spurgt, hvordan de er stillet i forhold til de ekstraordinære tillæg, der blandt andet er givet som fastholdelsestillæg fra Vinterpakken* og som regionale belastningstillæg, hvis de er eller er på eller på vej på graviditets- barsel- eller forældreorlov. 

Det er et helt relevant spørgsmål at stille.  

Kredsbestyrelsen i Region Hovedstaden stillede det samme spørgsmål, efter at de i sommeren 2021 lykkedes med at forhandle et sommertillæg for juli, august og september hjem til jordemødre, der havde deres primære arbejdstid med og omkring fødslerne. 

Regionen svarede, at hensigten fra deres side var, at kun de jordemødre, som tog del i den ekstraordinære belastning hen over sommeren, skulle have tillægget. og at aftalen efter deres opfattelse derfor kun gjaldt for jordemødre, som var fysisk til stede på arbejdspladsen. 

Det er Jordemoderforeningens overbevisning, at gravide jordemødre på graviditets-, barsel- eller forældreorlov, der er ansat i en region og i øvrigt opfylder betingelserne for at få del i de midlertidige tillæg, bør få tillæggene.  

Det er i strid med ligebehandlingsreglerne at afholde medarbejdere fra fast påregnelig løn på grund af orlov i forbindelse med fødsel.  

Vi vurderer, at de midlertidige tillæg, der gives bredt til store medarbejdergrupper, må regnes for at være fast påregnelige. Også selv om man er på graviditets-, barsel- eller forældreorlov. 

Jordemoderforeningen er i gang med at prøve spørgsmålet omkring sommertillægget i Region Hovedstaden i de relevante instanser. 

Spørgsmålet er også aktuelt i forbindelse med udmøntningen af Vinterpakken, hvor blandt andet jordemødre får et fastholdelsestillæg (størrelse varierer mellem de enkelte regioner), hvis de er ansat på udvalgte tidspunkter hen over vinteren.  

De forskellige midlertidige tillæg, der er givet med Vinterpakken og tillæg, der er givet lokalt i de enkelte regioner, kan ikke sammenlignes en til en.  

Men resultatet af vores undersøgelser i forbindelse med sommertillægget vil muligvis kunne bruges til at følge op over for regionerne omkring Vinterpakken. 

* Vinterpakken er den 1 mia. kroner store pulje, som blev afsat fra Christiansborg til fastholdelse af personale med størst belastning og skæve vagter på sygehusene.