Jordemoder til Forsknings- og Udviklingsbeholdningen søges 

Har du lyst til at indgå i vurderingsudvalget i Jordemoderforeningens Forsknings- og Udviklingsbeholdning? 

Vores repræsentant for udviklingsjordemødrene/de klinisk uddannelsesansvarlige har skiftet jobfunktion, og vi søger derfor en ny repræsentant.   

Kunne du tænke dig at være en del af et fagligt dygtigt, bredt funderet, diskussionslystent og velargumenterende vurderingsudvalg – og er du udviklingsjordemoder/klinisk uddannelsesansvarlig, så se nærmere her:  

Vurderingsudvalget vurderer to gange årligt de indkomne ansøgninger til Forsknings- og Udviklingsbeholdningens gruppe 1. Udvalget er nedsat af hovedbestyrelsen med øje for repræsentation af bredden i det jordemoderfaglige arbejde. 

Arbejdet i udvalget vil give dig mulighed for at få indsigt i spændende jordemoderfaglige forsknings- og udviklingsprojekter rundt omkring i landet.  

Du må forvente, at der skal afsættes noget tid til at læse ansøgningerne igennem forinden møderne, ligesom det selvfølgelig også kræver tid (cirka tre timer) at deltage i møderne i udvalget. Disse afholdes hovedsaligt som virtuelle møder, men der kan også være tale om fysiske møder.  

Tiltrædelse til posten vil ske hurtigst muligt – næste møde i udvalget forventes afholdt den 3. marts 2021. Men du er selvfølgelig velkommen til at søge, selvom du ikke kan deltage denne dag.   

Du kan læse mere om Forsknings- og Udviklingsbeholdningen på jordemoderforeningen.dk. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll på 46 95 34 03, mail ams@jordemoderforeningen.dk. 

Ansøgning med navn, CV og kort begrundelse skal sendes til Anne-Mette Schroll; ams@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk, senest den 15. februar 2021.