Jordemoder med erfaring fra egen fødeklinik søges

Jordemoderforeningen er blevet kontaktet af By & Havn med henblik på at formidle kontakt til en indehaver af en jordemoderklinik.

By & Havn ønsker i den kommende tid at undersøge mulighederne for at udvikle et nyt Sundhedshus i Nordhavn, der er i kraftig udvikling. Men hvad skal sådan et hus rumme, hvilke lejere kan se sig selv i sådan et hus, hvordan bliver huset attraktivt for de forskellige sundhedstilbud?

By & Havn vil undersøge dette ved at invitere en række udvalgte sundhedsaktører – og investorer - til et indledende møde med en åben drøftelse af perspektiver, drømme og behov. 

Har du lyst til at bidrage med din viden om, hvordan den ideelle jordemoderklinik kan tage sig ud, og kan du deltage på et to-timers møde den 9. maj kl. 14-16.30, så send en mail til Anne-Mette Schroll, Jordemoderforeningen, på ams@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk, senest den 1. april.

PS. Du forpligter dig på ingen måde til at indgå i et videre samarbejde. By & Havn har blot brug for din viden om, hvilke behov og ønsker en jordemoder med egen klinik har.