“Jeg kan være med til at sætte fokus på de pressede arbejdsvilkår" 

Jordemoderforeningen har ansat en politisk konsulent, Helena G Hansen, der skal bidrage til at synliggøre jordemoderfaget og drive politisk interessevaretagelse. Ansættelsen er en projektstilling over to år. 

- Svangreomsorgen og jordemødrenes vilkår er et meget interessant område, som jeg længe har fulgt fra sidelinjen, og som jeg nu er glad for at arbejde med, lyder det fra Jordemoderforeningens nye 34-årige politiske konsulent Helena G Hansen. 

Udover sit arbejde har Helena et frivilligt job som forkvinde for Dansk Kvindesamfund. Helena er erklæret feminist, en aktiv samfundsdebattør og meningsdanner inden for dagsordener som sexisme og ligestilling, og det er ikke helt ualmindeligt at se hendes ansigt på tv eller høre hendes stemme i radioen.  

Som forkvinde i Dansk Kvindesamfund har hun bl.a. været med til at presse på for at få en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Hun har desuden otte års erfaring med projektarbejde, politisk interessevaretagelse og kommunikationsarbejde fra NGO’er og Christiansborg. Og den erfaring tager hun med sig i sit arbejde med at føre Jordemoderforeningens strategi om at prioritere forbedring af jordemødres løn- og arbejdsforhold og styrke jordemoderfaget samt den omsorg, som jordemødre leverer til kvinder og familier, ud i livet.  

Helena G Hansen er startet den 15. februar og skal bl.a. hjælpe med at udvikle politikforslag, skabe netværk med aktører og sætte fokus på jordemoderfagets bidrag til samfundet. 

- Jeg vil gerne være med til at sætte fokus på jordemødrenes pressede arbejdsvilkår, den manglende ligeløn og på et fødeområde under pres. Vi er i en tid, hvor der lige nu er fokus på fødselshistorier, som mange kvinder kan se deres egen fødselsoplevelse i. Vi har behov for at give såvel arbejdsvilkårene for jordemødrene og hele fødeområdet et løft, siger Helena G Hansen og fortsætter: 

- Og der kan jeg trække på min erfaring fra mit tidligere arbejde og fra Dansk Kvindesamfund, hvor vi de sidste seks år har arbejdet for at få samtykkeloven. Jeg har et unikt indblik i, hvordan man får foreningsarbejdet, interessenter og politiske parter på tværs af politiske skel til at finde løsninger på store komplekse udfordringer.