Ingen udskydelse af overenskomstforhandlingerne - OK21

Skal vi udskyde de planlagte forhandlinger om en ny overenskomst på det offentlige område i foråret 2021 på grund af den økonomiske og samfundsmæssige situation, som coronakrisen har medført?

Eller vi stå stærkere over for arbejdsgiverne ved at fastholde de planlagte forhandlinger, der allerede er under forberedelse? Og kan en situation med mange nye arbejdsløse sætte de faglige organisationer tilbage i opbakningen bag markante lønkrav?

Det kunne de faglige organisationerne ikke finde fælles fodslag om, og derfor lykkedes det ikke at blive enige om at udskyde forhandlingerne ved OK21 et år for at få et mere sikkert og dermed bedre udgangspunkt for at forhandle.

Mange vurderede, at når den økonomisk situation til efteråret og vinteren fortsat vil være meget usikker, vil de offentlige arbejdsgivere være meget tilbageholdende og at det vil gøre det vanskeligt at opnå et tilfredsstillende resultat.

En et-årig udskydelse kunne have sikret et bedre overblik over økonomien og dermed også muligheden for et bedre resultat over de kommende år.

Men det lykkedes altså ikke at blive enige blandt organisationerne om at udskyde forhandlingerne om en fornyelse af overenskomsten. Derfor fortsætter forberedelserne til OK21 som planlagt.

Jordemoderforeningen havde frist for forslag til krav den 12. juni og hovedbestyrelsen behandler de indkomne forslag den 22. juni. Indenfor fællesskabets rammer vil Jordemoderforeningen naturligvis arbejde hårdt for at fremme de krav, som medlemmerne har været med til at formulere, og vi vil være godt forberedt og prioritere det, der er vigtigst for de offentligt ansatte jordemødre.

Uanset at vi nu fortsætter de almindelige processer, er der fortsat ikke tale om en almindelig overenskomstsituation, men en meget usikker samfundsøkonomi, hvor der skal arbejdes hårdt fort at finde løsninger, som sikrer reallønnen i perioden. Den private lønudvikling bliver meget lavere end forventet før coronapandemien. De offentlige lønninger er som en langsigtet, god og fast del af alle overenskomstforlig bundet fast til den private lønudvikling med reguleringsordningen. Den udfordring skal der findes en løsning på, når de private lønninger stagnerer.