Info om ret til dagpenge ved at undlade at søge job efter endt uddannelse

På medlemsmødet for de studerende blev der drøftet om man har ret til dagpenge, hvis man ikke søger arbejde som jordemoder som nyuddannet. Jordemoderforeningen har derfor henvendt sig til DSA for at høre nærmere om regler og vilkår vedrørende dagpenge.

DSA skriver følgende: 

For ledige medlemmer gælder det, at:

Når et medlem melder sig ledig, vejleder vi medlemmet til at søge rimeligt arbejde med udgangspunkt i sit fag. For at have ret til dagpenge skal medlemmet kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid med de vilkår, der er almindelige indenfor det pågældende faglige område. Rimeligt arbejde omfatter alt arbejde, som medlemmet kan varetage.

Dagpenge skal efter reglerne ses som en forsikring mod ufrivillig ledighed. Derfor stiller reglerne krav om, at det enkelte medlem gør en aktiv indsats for at komme tilbage i beskæftigelse så hurtigt som muligt. Denne indsats skal tage afsæt i, hvilke typer af beskæftigelse det enkelte medlem umiddelbart vil kunne varetage – og i den sammenhæng skal man tage afsæt i medlemmets kvalifikationer, herunder blandt andet hvilken uddannelse og erhvervserfaring medlemmet har.

A-kasserne har til opgave at understøtte medlemmernes jobsøgning med henblik på at hjælpe det enkelte medlem hurtigst muligt tilbage i beskæftigelse. Samtidig har a-kasserne til opgave at vurdere, om medlemmet står til rådighed i det omfang, det kræves for at kunne modtage dagpenge under ledighed.

Ved vurdering af det enkelte medlems rådighed skal a-kassen sikre sig, at medlemmets jobsøgning er realistisk. Det indgår i denne vurdering om medlemmet primært søger arbejde indenfor det område, som medlemmet er uddannet til og har erhvervserfaring indenfor – altså indenfor sit fag, og om medlemmet derudover også søger uden for sit fag.

Hvis medlemmet har kvalifikationer indenfor et område med mangel på arbejdskraft, stilles der efter reglerne krav om, at medlemmet skal acceptere en længere transporttid i forhold til sin jobsøgning. Og hvis et medlem bliver henvist til arbejde på sædvanlige vilkår, som man er kvalificeret til, så har man pligt til at tage det.

Hvis et medlem af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at varetage arbejde indenfor sit hidtidige faglige område, kan medlemmet undtages for pligten til at søge indenfor sit faglige område. Medlemmet vil som udgangspunkt skulle dokumentere de helbredsmæssige forhold med en lægeerklæring, og a-kassen skal sammen med medlemmet vurdere, hvilke typer af beskæftigelse medlemmet vil kunne stå til rådighed, når der skal tages hensyn til de helbredsmæssige begrænsninger.

Ovenstående er en generel vejledning, og DSA vil svare på eventuelle konkrete spørgsmål, når der inden længe holdes 7. semester-møder.