Hvordan skal fremtidens jordemoderuddannelse se ud?

Jordemoderforeningens kongres 2020 besluttede en ny strategi blandt andet med fokus på grunduddannelsen.

Vi starter nu arbejdet for at konkretisere strategien og for sammen at finde veje til en endnu bedre uddannelse. 
Derfor inviterer vi til en åben dialog om fremtidens jordemoderuddannelse. Vi lægger ud med en workshop med oplæg og diskussion, der skal være udgangspunkt for det videre arbejde med at konkretisere strategien.

Workshoppen sammensættes af et bredt felt af interessenter på området. Deltagerne skal repræsentere uddannelsessteder og regioner.

Du kan søge om at deltage, hvis du er underviser, klinisk uddannelsesansvarlig, kontaktjordemoder, chef- eller vicechefjordemoder.

Vi inviterer desuden uddannelsesledere, studerende, repræsentanter fra kandidatuddannelsen og fra Dansk Jordemoderfaglig Selskab samt embedsmænd fra uddannelses- og forskningsministeriet.  

Vi samler dagens input til en referencegruppe, der skal arbejde videre med uddannelsespolitikken.

Hvornår: 9. september 2022 kl. 10-16

Hvor: Huset i Middelfart

Hvis du gerne vil deltage og bidrage, så skriv en kort ansøgning og send den til jhm@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Julie Herdal Molbech, politisk konsulent i Jordemoderforeningen, på tlf. 50 52 06 15 eller mail jhm@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk