Hvor mange må deltage på privatpraktiserende jordemødres holdundervisning?

Oprettet den 5. januar 2021

Forsamlingsforbuddet på mere end ti personer gælder ikke for jordemødre, der driver eller er ansat i privat klinik, praksis eller forretning.
Det fremgår af ’Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19’.

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på de retningslinjer, der også gælder for aktivitet i privat sundhedsfaglig virksomhed. Sundhedsstyrelsen udsendte i går den. 4. januar 2021 redegørelsen ’COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet’.

Heraf fremgår det (s. 9), at:
’Diverse tilbud, som afvikles som gruppeaktiviteter, herunder sundhedsfremmende eller rehabiliterende gruppeindsatser og fx holdtræning ifm. genoptræning, kan afholdes, men skal tilrettelægges under hensyntagen minimering af risikoen for smittespredning, ved bl.a. afstand mellem deltagere, tydelig anvisning om og mulighed for håndhygiejne mv. jf. ’COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’ , samt fortrinsvist ved oprettelse af mindre grupper. Holdstørrelse er betinget af muligheden for overholdelse af afstanden mellem deltagerne. Gruppeaktiviteter med fysisk aktivitet skal tilrettelægges, så der kan holdes minimum 2 meters afstand mellem deltagerne. Rengøring skal foretages iht. De nationale infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler. Hvis der anvendes lokaler på lokationer, der eksempelvis er underlagt begrænset besøgsforbud, skal det sikres, at der ikke er kontakt til beboere, som er underlagt dette’.