Hvis du som sundhedspersonale skal testes for COVID-19

Sundhedsstyrelsen har revideret Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundheds­væsenet - herunder hvordan sundhedspersonalet har adgang til at blive testet. 

Retningslinjen beskriver, hvordan de danske sundhedsmyndigheder og sundhedsvæsenet skal håndtere ny coronavirus, og hvordan patienten skal håndteres dels hos lægen og på sygehus.

Om test af sundhedspersoner, som varetager kritiske funktioner fremgår det:

Vurdering af COVID19-status mhp raskmelding 
Nærmeste personaleleder, eller dennes overordnede, kan med henblik på hurtig raskmelding af en medarbejder henvise til vurdering og test i en regional COVID-19-vurderingsenhed. Følgende kriterier ligger til grund for hvilke medarbejdere, der kan henvises mhp. hurtig raskmelding:

  • Har lette luftvejssymptomer, som ved negativ test for COVID-19 umiddelbart vil kunne genoptage arbejde.
  • Varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet, ældreplejen, indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, eller i andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet.
  • Personaleleder eller dennes stedfortræder skal bekræfte, at medarbejderen i den aktuelle situation ikke kan erstattes af andre, og at det er aftalt med medarbejderen at denne umiddelbart møder på arbejde ved negativ COVID-19 test.

Hensigten er, at den ansatte, hvis testen er negativ for SARS-CoV-2, kan vende tilbage til arbejde så snart testresultatet foreligger. Hvis testen er positiv for SARS-CoV-2, skal den ansatte fortsætte i selvinitieret selvisolation indtil 48 timer efter symptomfrihed, og skal holde afstand til øvrige medlemmer i husstanden.

Henvisning inden for sundhedsvæsen, ældrepleje og indsatser for socialt udsatte sker ved brug af Sundhedsstyrelsens blanket. For nærværende er der ikke viden om omfang og varighed af evt. beskyttende immunitet efter overstået COVID-19, herunder om serologiske test kan anvendes til at vurdere beskyttende immunitet. Personale der kommer tilbage på arbejde, efter at have haft bekræftet COVID-19 og overstået karens efter symptomophør, skal derfor følge vanlige retningslinjer for brug af værnemidler m.v.