Hvad tjener en jordemoder egentlig?

Det svirrer med tal over, hvor meget jordemødre tjener og mange jordemødre har helt forståeligt svært ved at genkende de største af dem.

Mange jordemødre kan ikke genkende de op mod 40.000 kr. i månedlig indkomst, som flere medier bruger, når de beskriver og sammenligner jordemødres løn.

Og det er fuldt forståeligt, når man som nyuddannet får sin lønseddel, der sandsynligvis viser et beløb, der er i omegnen af 10.000 kr. lavere. Hvis man er på deltid for at klare de mange skiftende vagter, vil det også være svært at genkende beløbet.

Løn er mange ting, og i det følgende forklarer vi, hvordan de forskellige løntal opstår og kommer med en anbefaling til, hvordan løn kan sammenlignes.

Jordemoderforeningens anbefaling for sammenligning af løn

Jordemoderforeningen opfordrer til, at løn sammenlignes på fast løn og at tillæg for at arbejde aften, nat, weekend og helligdage beskrives separat.

Jordemødre lægger en stor del af deres arbejdstid om aftenen, natten og i weekenden og på tidspunkter, hvor mange andre faggrupper har fri.

Betaling for arbejde på skæve tidspunkter, bør være penge, jordemødre får ekstra for den ulempe, det er at arbejde på disse tidspunkter.

Nogle medier bruger samlet bruttoløn

Det tal, der summer op til, at jordemødre i gennemsnit tjener 39.000 kr. om måneden, stammer fra Danmarks Statistik og er fra 2019. Tallet indeholder - ud over grundlønnen - også lokalt aftalte tillæg, tillæg for at arbejde aften, nat, weekend og helligdage, særlig feriegodtgørelse, pension og personalegoder.

De tal, som nogle medier bruger, er altså et gennemsnitstal beregnet som samlet bruttoløn, der indeholder alle løndele – også de tillæg, som jordemødre får for at stå til rådighed på skæve tidspunkter og lokalt aftalte tillæg. Tallene medtager ikke løn for overtid.

Hvis man sammenligner løn som samlet bruttoløn, altså indregner ulempeydelser, bør man samtidig sammenligne vilkår, fx jordemødres vagtarbejde, med de vilkår, som de grupper, der sammenlignes med, har.

Du kan finde en tabel over samlet bruttoløn – altså grundløn, tillæg, særydelser, særligt ferietillæg og pension - opgjort efter løntrin her

Jordemodergruppen

Jordemodergruppen er en relativ ung gruppe. Der vil derfor være mange jordemødre med lav anciennitet, der ikke er i nærheden af gennemsnitslønnen, blandt andet fordi de endnu ikke har lokale og centrale tillæg.

Hvis man er deltidsansat som jordemoder, som mange vælger på grund af de skiftende vagter, vil man i særlig grad have svært ved at genkende gennemsnitstallet.

Aktuelt er lidt under halvdelen af alle regionalt ansatte jordemødre ansat på deltid.

Fast brutto- og nettoløn

Når vi sammenligner løn, er det i stedet hensigtsmæssigt at sammenligne de løndele, som vi ville få, hvis vi arbejdede 37 timer, på hverdage i dagtimerne.

Det vil sige grundløn, tillæg (ikke særydelser), særlig feriegodtgørelse og pension. Det er det, der kaldes samlet fast bruttoløn.

De tal, vi bruger, kommer fra Kommunernes og Regionernes Lønstatistik (KRL) og er fra  marts 2021.

  • Jordemødre, der har under et års anciennitet, vil i gennemsnit have 32.054 kr. om måneden i samlet fast bruttoløn.
  • Jordemødre, der har under otte års anciennitet, vil i gennemsnit have 33.183 kr. om måneden i samlet fast bruttoløn.
  • Jordemødre, der har mellem otte og 12 års anciennitet, vil i gennemsnit have 39.229 kr. om måneden i samlet fast bruttoløn.
  • Jordemødre, der har mere end 12 års anciennitet vil i gennemsnit have 41.144 kr. i samlet fast bruttoløn.
  • I gennemsnit vil regionalt ansatte jordemødre have 36.756 kr. i fast bruttoløn om måneden.

Hvis man ikke medregner pensionen, kaldes det samlet fast nettoløn. Pensionen udgør mellem 4.050 kr. og 5.206 kr. om måneden – alt efter anciennitet.

Tillæg for funktion, kvalifikation osv.

Der forhandles tillæg på de enkelte regionale arbejdspladser for kvalifikationer, funktioner, rekruttering, fastholdelse osv.

Jordemødre med kort anciennitet vil ikke have de samme tillæg som jordemødre med længere anciennitet og kan derfor have svært ved at se sig selv i statistikkerne over gennemsnitsløn.

De gennemsnitlige lokale løntillæg ligger på knap 7 procent, og man kan forvente at have et lokalt forhandlet tillæg efter to års ansættelse.

Særlig feriegodtgørelse

Særlig feriegodtgørelse er aftalt ved overenskomstforhandlinger og udgør for jordemødre

Jordemødre med indtil otte års anciennitet får 2,85 procent af lønnen i særlig feriegodtgørelse og 1,95 procent af lønnen ved længere anciennitet.

Pension

Pensionen er en del af overenskomsten mellem Danske Regioner og Jordemoderforeningen. Det er altså til forhandling, hvor mange procent i forhold til grundløn og til diverse tillæg, der skal sættes af til pension.

Aktuelt afsættes der 13,91 procent af grundlønnen til pension og 3,75 procent af ulempetillæg.

Ved de netop afsluttede overenskomstforhandlinger blev det aftalt, at pensionsprocenten stiger til 14,42 procent fra 1. april 2022.