Hvad mener Jordemoderforeningen om en lønkomité?  

Der er enighed mellem arbejdsgiverne og de faglige organisationer for offentligt ansatte om, at der skal nedsættes en lønkomité til at se på lønstrukturer. Sammen med jordemødrenes hovedorganisation ’Akademikerne’ er vi med til at påpege, hvordan man skal tale om løn, og hvilke analyser der er behov for at blive klogere på løn og lønudvikling også for jordemødre.  

Vores fokus er, at jordemødre skal honoreres for uddannelsesniveau, kompetencer og ansvar. Samt at ulempeydelser skal modsvare den ulempe, som det reelt er at arbejde på skæve tidspunkter.  

Vi har ikke brug for at få undersøgt om, der er et lønefterslæb. Vi har brug for en model for, hvordan lønefterslæbet kan udlignes.  

Vi hæfter os derfor ved, at lønkomitéen skal komme med reelle løsningsforslag og konkrete anbefalinger, og at den skal handle hurtigt og komme med en løsning inden maj 2022.  

Og vi hæfter os desuden ved, at borgerforslaget om afskaffelse af tjenestemandsreformen har bragt debatten om et behov for at se på ulighed i løn ind på Christiansborg, hvor lønkomitéen er forankret, og hvor pengene skal komme fra. 

Vi har set kommissioner før, der ikke førte meget andet end store rapporter med sig. Denne gang står både fagbevægelse og arbejdsgivere i regioner og kommuner bag. Og det er vores håb, at der indlægges en forpligtelse til at følge de anbefalinger, som komitéen kommer med. Socialdemokratiet og Venstre har meldt ud, at de har tillid til at komiteen kan føre til en løsning, som alle kan være tilfredse med. 

Men et er gode intentioner noget andet er konkrete resultater. 

Vi følger arbejdet tæt og presser stadig på, hvor vi kan, for at få jordemødres løn op, så den modsvarer ansvar og kompetencer.