Hovedstaden udsætter åbning for hjemmefødsler

Fødeafdelingerne fik for kort tid til at genåbne for hjemmefødslerne. Det er holdningen i Region Hovedstaden, der først åbner for hjemmefødsler 1. juni. 

Sikkerheden skal være i orden og jordemødrene skal varsles rettidigt, lyder det. 

De øvrige regioner, der i en periode har haft suspenderet for hjemmefødsler, tilbyder hjemmefødsel fra 1. maj. 

Af Anne-Marie Kjeldset 

Siden starten af april har der været lukket for hjemmefødsler efter, at en bekendtgørelse gjorde det muligt for regionerne at afvige fra deres pligt til at stille jordemødre til rådighed i hjemmet. Alle regioner bortset fra Region Sjælland valgte at suspendere retten til jordemoderhjælp i hjemmet. 

Et pres fra brugerorganisationer og Jordemoderforeningen var med til, at Danske Regioner den 25. april meddelte, at nu skulle det igen være muligt at føde hjemme med en regionalt ansat jordemoder. Startskuddet for åbningen skulle være seks dage senere – den 1. maj. 

Det kommer ikke bag på Birgit Plough, formand for jordemødrene i Region Hovedstaden, at regionen har valgt at udsætte genåbning for hjemmefødsler. 

- Et eller andet sted var det forventeligt, når man melder genåbningen ud med så kort respeat, siger hun. Hun mener, at jordemødrene i regionen er delt i to: Dem, der mener, at fødsler i den akutte corona-fase skal finde sted på sygehus af hensyn til jordemødrenes sikkerhed og dem, der mener, at kvinders ret til at vælge fødested skal vægtes. 

- Det er selvmodsigende, at vi ikke kan sikre raske kvinders ret til fødsel i hjemmet under de givne forudsætninger. Jeg forstår til fulde kvindernes frustrationer over, at de som raske borgere skal henvende sig på sygehuset, når andre raske bliver bedt om at undlade al henvendelse. Men som kredsformand er jeg nødt til at sikre jordemødrene trygge arbejdsforhold, også i hjemmene, siger hun.  

- Jordemødrene skal vide, hvordan de skal gebærde sig ude i hjemmet, hvilke værnemidler, skal de bruge hvornår. Og så er det vigtigt for nogen, at de har retningslinjer at henvise til over for forældrene, siger hun. 

Har bedt Sundhedsstyrelsen om retningslinjer 

Dorte Dahl er chefjordemoder på Hvidovre Hospital og enig i, at der har været for kort tid til forberedelse. 

- Det var et problem, at vi kun fik fem dage til at omstille os til hjemmefødsler, siger hun og henviser både til manglende retningslinjer for fødsel i hjemmet med hensyn til smitterisiko, men også til, at jordemødrene skal varsles tilbage til de vagtformer, der er i hovedstadens fælles regionale hjemmefødselsordning.  

- Vores hjemmefødselsjordemødre arbejder i døgnvagter, men er trukket ind i 12 timers vagter, da vi stoppede med hjemmefødsler. Og det koster at omlægge tjenesten, siger hun. Fødestederne har via regionen bedt Sundhedsstyrelsen om at udarbejde retningslinjer for sikker adfærd ved hjemmefødsler. 

Retningslinjer lå klar 
I Region Midtjylland tyvstartede man på hjemmefødslerne kort efter udmeldingen. Ved fødestederne i det midtjyske er det jordemødrene i kendt jordemoderordninger, der varetager hjemmefødsler ved siden af fødsler i det konventionelle system. Der har derfor ikke været ændret i planlægningen af hjemmefødselsjordemødrenes arbejde og de kan umiddelbart gå ud til fødsler i hjemmet. 

Ann-Birgitte Havelund Nielsen er vicechefjordemoder på Aarhus Universitetshospital Skejby. 

- Det kræver ingen omlægning for os at starte hjemmefødslerne op, så det gør vi fra 1. maj, fortæller vicechefen. I Region Midtjylland har fødestederne sammen udarbejdet et tillæg til de eksisterende retningslinjer for hjemmefødsler. Find tillæg her

- Vi skal passe på os selv og har derfor formuleret procedurer omkring hygiejneprincipper ved hjemmefødsler. Værnemidler skal vi bruge efter samme retningslinjer som på hospitalet, og så tager vi en snak med parrene om rengøring og om en henstilling til at begrænse antallet af personer ved fødslen, siger hun.