Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

Høringen omhandler registrering i behandlingsstedsregisteret, underretning og tilsyn – og dertil indbefatter det også en justering af det årlige gebyr for at være registreret i behandlingsstedsregisteret.

Hvis du som privatpraktiserende har kommentarer til høringen, som du ønsker, at Jordemoderforeningen skal medtage i høringssvaret, bedes du sende dine kommentarer til forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll, ams@jordemoderforeningen.dk, senest den 14. april kl. 9.00.

Læs mere