Holdundervisning 

Forsamlingsforbuddet på mere end ti personer gælder ikke for jordemødre, der driver eller er ansat i privat klinik, praksis eller forretning. Men retningslinjer skal følges. 

Forsamlingsforbuddet på mere end ti personer gælder ikke for jordemødre, der driver eller er ansat i privat klinik, praksis eller forretning. Det fremgår af ’Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19’. 

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på de retningslinjer, der også gælder for aktivitet i privat sundhedsfaglig virksomhed. Sundhedsstyrelsen udsendte den. 4. januar 2021 ’COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet’

Heraf fremgår det (s. 9), at gruppeaktiviteter kan afholdes, men skal tilrettelægges under hensyntagen til minimering af risikoen for smittespredning. Det gælder bl.a. ved afstand mellem deltagere (minimum to meters afstand mellem deltagere), tydelig anvisning om og mulighed for håndhygiejne mv. jf. ’COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’.  

Af Sundhedsstyrelsens retningslinje fremgår det desuden, at gruppeaktivitet fortrinsvist skal foregå i mindre grupper.