Har den politiske vision ændret sig? 

Rigshospitalets praksis med at sende førstegangsfødende hjem få timer efter fødslen er kommet i politikernes søgelys efter, at Hvidovre har fået påbud om ikke at lukke deres barselafdeling. 

Skal de ambulante fødsler fortsætte? Eller skal barslende familier igen have ret til et ophold på en barselstue?  

De spørgsmål er oppe at vende, efter at den konservative gruppeformand, som også er formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt nu vil ændre vilkårene på Rigshospitalet. Som det eneste hospital i Region Hovedstaden har førstegangsfødende nemlig ikke ret til at blive indlagt på barselgangen på Rigshospitalet. 

Chefjordemoder ved Rigshospitalet Rikke Nue Møller har endnu ikke været i dialog med Sundhedsudvalget, efter at Hvidovre fødeafdelings ønske om at omlægge til ambulant fødsel blev afvist. 

- Så jeg kender derfor ikke den politiske vision for det regionale barseltilbud. Den må have ændret sig, siden vi i 2018 omlagde til ambulant fødsel og fik Sundhedsudvalgets godkendelse hertil. Vores beslutning dengang kom efter en besparelse, og valget faldt på barselområdet, netop fordi der var taget en politisk beslutning om at finansiere tidlig igangsættelse af fødsler ved blandt andet at udbrede tilbud om ambulant fødsel til førstegangsfødende, siger Rikke Nue Møller. 

Hun erfarer, at en ambulant fødsel kan give ro og tryghed i egne rammer og dermed styrke forældrekompetencerne: 

- Særligt partneren kommer mere i spil i hjemmet, siger hun og fortsætter: 

- På hospitalet er du på besøg og skal indrette dig. Derudover har du mulighed for at få en konsultation på 1-1,5 time, når jordemoderen kommer på hjemmebesøg efter en ambulant fødsel. Her er det er muligt for jordemoderen at give støtte og omsorg i hjemmets trygge rammer - uden afbrydelser. Det vil der ofte ikke være tid til på en travl barselgang. 

Ressourcer til en genåbning af tilbuddet på Rigshospitalet vil skulle findes ved de kommende budgetforhandlinger i sensommeren.  Men Rikke Nue Møller mener, at det er fuldt ud forsvarligt at sende familierne hjem ambulant. Så længe kriterierne for ambulant fødsel er opfyldt. Men selvom hun synes, at Rigshospitalet i dag har et godt ambulant tilbud, så peger hun også på områder, som afdelingen gerne vil udvikle og blive bedre til. Det gælder blandt andet forberedelse af forældrene på den ambulante fødsel samt rådgivning og støtte i relation til det at føde ambulant.  

- Og så vil vi gerne optimere den støtte og rådgivning, familierne får i dagene efter fødslen. Og derud over er trygheden vigtig; hvad skal der til for, at de kvinder og par, som føder ambulant, kan føle sig endnu mere trygge, og hvad kan yderligere understøtte vores tilbud til dem? spørger Rikke Nue Møller. 

Ambulante fødsler blokerer fødestuerne 

Ifølge Mette Anker jordemoder og tillidsrepræsentant på Rigshospitalet genererer de ambulante fødsler mere arbejde for jordemoderen, end hvis familien kan gå videre til en barselstue. Det hænger sammen med, at familien opholder sig på fødestuen i fire-seks timer efter fødslen: 

- Kvinden og familien skal jo passes, vejledes og udskrives. Det er arbejdsopgaver, som skal løses – og det er fødegangsjordemoderen, som skal tage sig af dette, siger hun og fortsætter: 

 - Derudover skaber ambulante fødsler ofte flaskehalsproblemer. For en kvinde, som har født og skal hjem ambulant, “blokerer” ofte en fødestue. Det betyder, at en anden nyankommet kvinde, som er i fødsel og har brug for en fødestue, må vente i ukomfortable modtagelsesfaciliteter, indtil der er ledigt og rengjort på fødestuen. 

Førhen, da kvinden og det nyfødte barn kunne blive på barselafsnittet, forlod de allerede fødestuen efter ca. to timer. 

- Det betyder altså, at de nu skal passes to-fire timer længere – og i denne periode skal de have ammevejledning og gøres klar til afgang, siger Mette Anker. 

Hun er enig i, at tilbuddet med ambulant fødsel generelt fungerer godt for familierne. 

- De fleste er glade for, at de dagen efter får besøg i hjemmet af en jordemoder, som har tid, siger hun og tilføjer: 

- Men tiden umiddelbart efter fødslen på fødestuen er ikke desto mindre mere hektisk end i gamle dage.