Gravides livsstil og mentale sundhed skal undersøges 

Et nyt forskningsprojekt fra Rigshospitalet skal kaste lys over ændringer i gravides livsstil og mentale sundhed under første fase af Covid-19. Resultaterne skal give jordemødre og læger mulighed for at optimere fremtidige graviditetsundersøgelser hos jordemødre og læger.  

Dyrkede gravide kvinder mere motion? Eller mindre? Og hvordan var deres mentale helbred - har de haft det bedre eller dårligere, da Corona-pandemien skyllede ind over Danmark i foråret 2020? 

Det skal ny forskning fra Rigshospitalet kaste lys over. Det er jordemoder ph.d. og lektor Hanne Hegaard fra Obstetrisk Afdeling på Rigshospitalet, der står i spidsen for forskningsprojektet. 

- Fitnesscentre og motionstilbud lukkede ned, men samtidig var mange danskere mere ude at gå ture og cykle. Mange blev hjemsendt, og det gav måske mere ro, men samtidig var nogle gravide måske også mere bekymrede og manglede socialt samvær, siger Hanne Hegaard og fortsætter: 

- Vi bliver nødt til at kende de her ændringer i de gravide kvinders livsstil og mentale sundhed, for at jordemødre og læger kan rådgive dem og give dem bedst mulig vejledning, hvis der kommer en ny bølge eller anden pandemi. 

Resultater klar i 2021 

Forskningsprojektet har netop modtaget 500.000 kr. i støtte fra Nordea-fonden, og er lige skudt i gang. Til forskel fra et andet forskningsprojekt om mental sundhed fra Syddansk Universitet, som jordemoder, lektor og ph.d. Mette Bliddal står bag, og som inkluderer svar fra 18.000 gravide kvinder fra hele Danmark, så sammenligner dette studie på 3-4.000 gravide kvinder tilknyttet Rigshospitalet gruppen af gravide fra foråret 2020, da Corona var på det højeste, med en tilsvarende gruppe gravide forud for pandemien. Det er muligt, fordi Rigshospitalet via et online skema siden 2012 har spurgt til gravides mentale og fysiske sundhed. Hanne Heegaard ser den nye forskning som et godt supplement til eksisterende forskning om mental sundhed: 

- Gravide med en sund livsstil og god mental trivsel har bedre mulighed for en normal og ukompliceret graviditet og fødsel. Og som jordemødre og læger har vi stor fokus på det emne - ikke kun i svangreomsorgen på Rigshospitalet, men alle steder i Danmark, siger Hanne Hegaard, der regner med, at resultaterne er klar i februar-marts 2021. 

I forskningsgruppen deltager også klinisk jordemoderspecialist og postdoc Ane Rom, jordemoder og ph.d.- studerende Stinne Høgh, jordemoder og ph.d.- studerende Mie de Wolff, jordemoder og ph.d.- studerende Nina Olsén Nathan, jordemoder og ph.d.- studerende Lotte Broberg og overlæge Peter Damm. 

Forskningen kan følges her