Kredsformandsvalg

Mandag den 5. april udløb fristen for at stille op til de forskellige tillidsposter i Jordemoderforeningen. 

Fristen for at kandidere til kredsformandsposterne er forbi

Fristen for at stille op til valget om at blive formand for sin regionskreds udløb den 5. april klokken 16.

Alle formænd på posterne genopstiller – bortset fra i Sjællandskredsen.

Til posterne i Syddanmarkkredsen, Midtjyllandkredsen og Nordjyllandkredsen var der kun en kandidat til hver. Derfor er Gitte Valeur genvalgt som formand for Syddanmarkkredsen, Tanja Lyth for Midtjylllandkredsen og Diana Regitze Kjærulff for Nordjyllandskredsen. Der var også kun en kandidat til posten som formand for Lederkredsen, og derfor er Anette Frederiksen genvalgt.

I Region Hovedstaden havde tre kandidater meldt deres kandidater inden fristens udløb. De tre kandidater er Birgit Plough, Sara Monique Harmonis og Sus Hartung.

Der vil blive sendt afstemningsmateriale pr. mail ud til medlemmer af Hovedstadskredsen den 30. april med frist for at afgive sin stemme den 20. maj. Alle aktive medlemmer af kredsen kan stemme (det vil sige også studerende).

Der er ikke indkommet kandidater til posten som formand for Sjællandskredsen. Det vil snarest blive meldt ud, hvordan posten varetages, indtil en kandidat melder sig.

De nyvalgte kredsformænd tiltræder 1. juni 2021.

Fredsvalg til posterne som urafstemningsvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen

Fristen for at stile op til en af de to urafstemningsvalgte poster i Jordemoderforeningens hovedbestyrelse udløb den 5. april kokken 16.

Der var to kandidater, og derfor er Dina Sloth Illeris og Bodil Bjørg Korsgaard valgt til posterne ved fredsvalg.

De nyvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer tiltræder 1. juni 2021.