Forsikringsdækning ved fødselsskader

Kvinder er systematisk blevet forbigået af forsikringsselskaber efter skader opstået ved fødsler.

Kvinder er i stort omfang blevet afvist af forsikringsselskaber, når de efter skader i forbindelse med fødsler har anmodet om dækning i deres forsikringsselskab. Det har været til erstatning for udgifter til fysioterapeuter, kiropraktorer og andre behandlingsformer.

Selskaberne har argumenteret med, at ”en fødsel er en naturlig og uundgåelig konsekvens af en gennemført graviditet". Og at de skader, der kan opstå i forbindelse med fødslen, derfor ikke lever op til "ulykkesdefinitionens krav om, at der skal ske en pludselig hændelse".

Finanstilsynet har været inde over sagen og to sager er blevet behandlet i Ligebehandlingsnævnet.

I den første sag afgjorde nævnet, at forsikringsbetingelser i den pågældende forsikring var udtryk for direkte forskelsbehandling på grund af køn.

Det fremgik af forsikringsbetingelserne, at den omhandlede sundhedsforsikring ikke dækkede behandling i forbindelse med blandt andet seksualitet og graviditet, samt følger heraf, herunder ”Undersøgelse og kontrol under graviditet og ”Fødsel og efterbehandling”.

Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

I februar i år blev endnu en sag behandlet i Ligebehandlingsnævnet. Nævnet afgjorde, at forsikringsselskabets praksis, hvorefter kun skader opstået i forbindelse med, hvad der af forsikringsselskabet vurderes at være en usædvanlig fødsel, er omfattet af ulykkesforsikringen, var udtryk for direkte forskelsbehandling på grund af køn.

Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 20.000 kr. Sagen blev behandlet principielt.

Afgørelserne har ført til, at en række forsikringsselskaber har ændret deres betingelser og anerkender muligheden for skader ved fødsler, som bør føre til kompensation.

Danmarks Radio har gennem flere år undersøgt mulig kønsrelateret diskriminering i ulykkes- og sundhedsforsikringer i forbindelse med skader efter graviditet og barsel. Læs tema her https://www.dr.dk/nyheder/penge/tema/diskrimination-af-gravide