Forlig på det regionale område

Jordemoderforeningen har afsluttet forhandlingerne om en overenskomst med Danske Regioner for de næste tre år. Hovedbestyrelsen skal nu tage stilling til aftalen, hvorefter den kommer til urafstemning.

Natten til fredag den 25. februar 2021 afsluttede Jordemoderforeningen forhandlingerne med Danske Regioner om en overenskomst for de ca. 2.000 jordemødre ansat i regionerne.
Forliget bygger på den ramme, som Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner aftalte lørdag den 20. februar. 

Her blev den økonomiske ramme til lønforbedringer aftalt til 5,02 procent over tre år. Dertil kommer udmøntningen fra reguleringsordningen, som vil afhænge af den private lønudvikling, en organisationspulje på 0,45 procent og 0,16 procent til særlige puljer.

Den sidste forhandling, der netop er afsluttet, handlede om de 0,45 procent, der gennem hovedforliget er sat af til organisationsforhandlinger. Altså midler, som udelukkende forhandles til jordemødre.

Organisationsaftalen indebærer, at pensionen hæves på alle faste løndele til 14,42 procent, også ledernes pension er blevet hævet til 17,4 procent. Aftalen indebærer desuden, at også de uddannelsesansvarlige jordemødre fremover får 12-års tillægget, og dette tillæg er blevet hævet til 25.000 kr. årligt. Sidste løntrin og pension hæves for jordemødre, der er ansat som kandidater.

Jordemødre vil også få del i den særlige pulje på 0,16 procent.

Det muliges kunst

- Forliget er det muliges kunst. Vi har ikke løst den manglende ligeløn – langt fra, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen.

Både ved forhandlingerne i 2018 og ved disse forhandlinger er der blevet afsat midler til ligeløn, som også er kommet jordemødre til gode.

- Men det er langt fra nok til at ændre på den systemiske uretfærdighed. Det er ikke ved overenskomstforhandlingerne, at vi skal forvente, at vi gør op med årtiers fejlindplacering af jordemødre. Det skal i langt højere grad adresseres til Christiansborg som et ligestillingsspørgsmål. Og det vil vi arbejde på sammen med andre faglige organisationer og kvindeorganisationer, siger Lis Munk.

Afstemning

Aftaleteksten vil i de kommende dage blive studeret af Jordemoderforeningens formandskab og hovedbestyrelse, der mødes i næste uge for at tage stilling til, om man kan anbefale at stemme ja til forliget.

Derefter sendes forliget til afstemning blandt alle foreningens aktive medlemmer med offentliggørelse af resultatet den 21. april. Forinden vil der være arrangeret medlemsmøder, hvor resultatet gennemgås.

Følg med på Jordemoderforeningens Facebookside/-gruppe og på Jordemoderforeningens hjemmeside, hvor vi følger op på hovedbestyrelsens indstilling.