Fødsler pr. jordemoder og statsministerens nytårstale

Det nye år var kun få dage gammelt, da fødselshjælpen og jordemødre igen kom på dagsordenen. Denne gang i statsministerens nytårstale, hvor hun talte om, at der i dag er mindre tid til de fødende, selvom jordemødre i dag har halvt så mange fødsler som for 20 år siden.

Det er positivt, at det politiske fokus på det pressede sundhedsvæsen generelt og på fødeområdet specifikt fastholdes. Det er vigtigt, at fokus hele tiden er på kerneopgaven og på ikke at bruge unødig tid på ”proces, bureaukrati, kontrol og skemaer”. Det kan vi kun være enige i.

Men det er også vigtigt, at alle med interesse for området kender baggrunden for fakta og data – også dem som Mette Frederiksen kom frem med i talen, hvor hun også sagde, at der ”er kommet flere opgaver til. Så mange oplever, at der nu er mindre tid til de fødende”.

Det er ikke første gang, at vi bliver præsenteret for ”brøken”, hvor antal fødsler divideres med antal jordemødre.

Og det er heller ikke første gang, at Jordemoderforeningen er ude og forklare ”brøken” og baggrunden for, at der i dag er 60 procent flere offentligt ansatte jordemødre end for 20 år siden.

Jordemødres kerneopgave er i dag langt bredere end 'bare' fødsler og langt mere kompleks end tidligere. Så der er flere jordemødre, men til flere, ikke til de samme opgaver.

Og det sætter Jordemoderforeningen endnu en gang fokus på op til forhandlingerne om de 475 millioner kroner, som der blev afsat på finansloven til ”rettigheder til fødende og flere jordemødre”. Det har vi gjort med notatet ’Stort behov for nuancerede facts på fødeområdet, 2022’, som vi har sendt til sundhedsordførere, sundhedsministeriet og til regionerne. Alle er velkomne til at læse og bruge notatet, for det er nok ikke sidste gang, vi støder på ”brøken”.