Fødeområdet skal følge svangreanbefalingerne

Danske Regioner og regeringen indgik den 9. juni aftale om økonomien i regionerne i 2022. Økonomiaftalen* mellem regeringen og regionerne betyder bedre fødselsforberedelse, mere kontakt med jordemoderen i graviditeten og et forbedret tilbud til den nybagte familie efter fødslen. Forhandlingerne om forbedrede forhold under selve fødslen fortsætter op til en sundhedsaftale. ’Det er en start, men der udestår stadig at give trygge fødsler og barsel og bedre arbejdsmiljø’, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen.

Danske Regioner har indgået aftale med regeringen om en økonomiaftale for 2022, der blandt andet omfatter fødeområdet.

Ifølge aftalen kan de gravide se frem til at kunne deltage i fødsels- og familieforberedelse på mindre hold. Der vil blive en mere differentieret indsats i graviditeten med tidligere jordemoderkonsultation med særligt fokus på udsatte familier

Aftalen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens svangreanbefalinger, der snart udkommer i en revideret version. Anbefalingerne lægger netop vægt på differentiering i forhold til målgrupper, fødselsforberedelse i mindre hold, en ekstra tidlig jordemoderkonsultation med særlig fokus på sårbare familier med det mål at øge lighed i sundhed og give tryghed for familierne.

En god start

Der følger ikke øremærkede midler med aftalen, så regionerne skal holdes op på, at de lever op til de højere krav.

- Vores råb om, at der er brug for opgradering af tilbuddene i svangreomsorgen, er blevet hørt. Økonomiaftalen er første skridt i den rigtige retning, og vi forventer, at de gode takter fortsætter, når politikerne til efteråret starter forhandlingerne om en sundhedsaftale, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen.

Politikere på Christiansborg har fra begge fløje allerede varmet op om de kommende forhandlinger om svangreomsorgen i den sundhedsaftale, som sundhedsminister Magnus Heunicke har lovet starter til efteråret. Politikernes bud på løsninger handler om rettigheder til de gravide og fødende, men også om behovet for at forbedre arbejdsmiljøet, så jordemødrene kan og vil arbejde på regionernes fødeafdelinger.

Da Magnus Heunicke den 28. maj endnu en gang var i åbent samråd på Christiansborg for at diskutere forholdene på fødeafdelingerne, lovede han, at drøftelserne om forbedringer på svangreområdet skal fortsætte op til sundhedsaftalen. Ministeren mener, at en langsigtet udvikling og plan for svangreområdet hører til i sundhedsaftalen.

- Der er alt for mange fødende og alt for mange jordemødre, der ikke oplever ordentlige forhold. Jeg lægger op til en klar prioritet af svangreområdet i sundhedsaftalen. Men der skal økonomi ind i det, så vi skal drøfte det et sted, hvor bordet fanger – også økonomisk, sagde ministeren til de sundhedspolitiske ordførere.

Det må ikke stoppe ved økonomiaftalen

De forbedringer af kvaliteten, som den netop indgåede økonomiaftale giver mulighed for, skal følges op af drøftelser af større og mere strukturelle ændringer, mener Lis Munk.

- Vi har nået de lavthængende frugter med en økonomi til at forbedre forhold i graviditeten og i barslen. En god fødselsforberedelse giver færre akutte kontakter, mindre brug af smertelindring og færre indgreb ved fødslen. Det kan aflaste behovet for genindlæggelse og giver familierne en bedre start på livet. Men vi er langt fra nået i mål, og det kommer vi til fortsat at holde politikerne op på, siger hun.

Mindre fødeafdelinger og dermed arbejdspladser er en af de løsninger, som Jordemoderforeningen har fremført for politikerne for at forbedre både arbejdsmiljø og kvaliteten for brugerne.

Sundhedsministeren er åben overfor ideen om en ny og mere decentral struktur i svangreomsorgen.

- Jeg synes for eksempel, at det er en klog beslutning, Region Hovedstaden har truffet, med oprettelse af en fødeafdeling på Bispebjerg Hospital. Men igen, de større strukturelle ændringer skal vi tage omkring en sundhedsaftale. Vores ambitioner på fødselsområdet er så store, at de skal tages der, hvor vi kan garantere for, at økonomien følger med, sagde Heunicke på samrådet.

Ud over mindre fødesteder peger Jordemoderforeningen også på bedre normeringer på fødegangene og mere kontinuitet til gavn for både familierne og jordemødrenes arbejdsliv. Læs Jordemoderforeningens samlede udspil til styrket kvalitet på fødeområdet.

*Økonomiaftale
Hvert år i maj/juni forhandler Danske Regioner med regeringen om, hvor mange penge, der skal bruges på sundhed. I økonomiaftalerne aftales rammerne for den regionale økonomi i det kommende år. Rammerne vedrører, hvor mange midler regionerne har til det kommende år (udgiftsniveau og finansiering) og hvor mange behandlinger regionerne skal levere (aktivitet og produktionsværdi). Dermed påtager de regionale politikere sig et ansvar for samfundsøkonomien ved ikke at lade den regionale økonomi løbe af sporet. Læs mere og se tidligere aftaler.