Etisk Råd er delt på spørgsmålet om fosterantalsreduktion

I Norge er det for nyligt blevet muligt at få reduceret antallet af fostre I en flerfoldsgraviditet, hvis den gravide selv ønsker det, idet abort og fosterreduktion nu sidestilles. Dette er ikke tilfældet I Danmark. På baggrund af den norske ændring har Etisk Råd taget spørgsmålet op og er kommet med en udtalelse.

For og imod
Rådet er delt i spørgsmålet om fosterreduktion.

Otte medlemmer af rådet mener, at en gravid selv bør kunne vælge, om hun vil have reducere antallet af fostre. De mener ikke, at der er gode begrundelse for at nægte den gravide selvbestemmelse til at vælge antallet af fostre, når hun har mulighed for at vælge alle fostrene fra.

Ni medlemmer af Rådet, der i blandt formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo, mener der i mod at der er stor forskel på abort og fosterantalsreduktion.

Forskellen ligger primært i tilvalg eller fravalg af moderskabet. Ved en abort fravælges moderskabet, mens man ved en fosterantalsreduktion vælger moderskabet til - blot ikke for alle fostre.

Ønsker om tiltag
Etisk Råd anbefaler, at man arbejder på at udføre fertilitetsbehandling både ift. hormonbehandlingen og mængden af æg, er lægges op, så man mindsker antallet af flerfoldsgraviditeter mest muligt samtidigt med, at der opnås tilfredsstillende resultater af behandlingen.

Endvidere mener Rådet, at det ville være ønskeligt at flerfoldsforældre fik mere støtte til forældreskabet, fx i form af mere og gerne samtidig orlov til begge forældre.

Læs mere
Kronik: Fosterantalsreduktion, bragt i Jyllandsposten den 26. oktober 2016  

"Det Etiske Råd er splittet i spørgsmålet om fosterantalsreduktion" på Etisk Råds hjemmeside

Udtalelse: Det Etiske Råds udtalelse om fosterreduktion  

Fosterantalsreduktion:
Normalt omtales begrebet som fosterreduktion.

Etisk Råd har valgt at bruge ordet fosterantalsreduktion. Rådet finder det mere dækkende, da man netop reducerer antallet af fostre fra et antal til et andet