Epidemilov og vaccine

En revideret epidemilov skal blandt andet tage højde for, hvordan samfundet stiller sig, når der bliver adgang til en vaccine mod Covid-19. En vaccine åbner for spørgsmål om fordeling af den, men også for, om myndigheder får mulighed for at stille krav om vaccination. 

Flere medlemmer har henvendt sig til Jordemoderforeningen med spørgsmål om, hvordan foreningen forholder sig til det udkast til epidemilov, der er i høring. Spørgsmålene handler primært om, hvordan foreningen stiller sig til, hvis der bliver krav om vaccination af udvalgte samfundsgrupper. 

- Det er et meget komplekst område. Det handler både om vores individuelle rettigheder og frihed, men også om det fælles ansvar, vi har som forening og som samfundsborgere, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen. 

- De bekymringer, som så vidtgående lovgivning naturligt åbner for, vil vi søge at afklare sammen med andre organisationer, der ligesom os, er med til at løfte en vigtig samfundsopgave. Mit udgangspunkt vil være, at lovgivningen og dens tiltag skal bygge på information og motivation – ikke på tvang, siger Lis Munk. 

Jordemoderforeningen vil også i samarbejde med andre organisationer se på de ansættelsesretlige konsekvenser ved et eventuelt krav om vaccine til sundhedsprofessionelle.  

Fordeling og sikkerhed 

- Vi glæder os selvfølgelig til, at der er en god og sikker vaccine til rådighed, siger Lis Munk, og peger på flere spørgsmål, der derefter også kan opstå: Fordelingen af en vaccine samt hvornår man kan sige, at en vaccine er sikker. 

- Man kan jo forestille sig, at mange gerne vil have adgang til vaccinen hurtigt, og at der kommer en etisk debat om fordeling af vaccinen både nationalt og internationalt og mellem rige og fattige samfund. Der vil også være fokus på sikkerheden på kort og langt sigt ved en så hurtigt udviklet vaccine. Men jeg mener dog, at vi må respektere sundhedsmyndighedernes vurderinger og udmeldinger omkring vaccinering. Vi er i en svær situation, og det vil vi også være, når der kommer en vaccine. Foreningens opgave vil være at varetage medlemmernes interesser bedst muligt ud fra de krav eller påbud, vi måtte blive mødt med, siger Lis Munk.  

Påbud om vaccination udeladt 

Den 13. november er der frist for at indgive høringssvar til epidemiloven, som en lang række organisationer, råd, selskaber og foreninger er blevet opfordret til at indgive høringssvar på. 

Det første udkast, som sundheds- og ældreministeriet sendte ud, blev voldsomt kritiseret da det lagde op til, at der skal være mulighed for at påbyde bestemte grupper at lade sig vaccinere forebyggende. Det kunne være sundhedspersonale af hensyn til sundhedsvæsenets kapacitet. 

Ministeriet udsendte derefter et andet udkast, hvor bestemmelsen om tvang er ændret. Det er dette, udkast, som nu er i høring. 

Den nye epidemilov skal afløse den hastelov, som Folketinget vedtog i foråret, da epidemien ramte. Denne lov udløber 1. marts 2021.