Engagement og involvering - hvad skal der til?

Har du lyst til en post i Jordemoderforeningens Udvalg for Medlemstilfredshed og Organisering?

Jordemoderforeningen gør en ekstra indsats for at lytte til og engagere medlemmerne, - og det vil vi gerne have hjælp til. Derfor opretter vi et udvalg, der skal lave indstillinger om medlemsindsatser til Jordemoderforeningens hovedbestyrelse. Til det udvalg skal vi bruge fire medlemmer med forskellig indsigt i, hvad det vil sige at være jordemoder.

Det er ikke en forudsætning, at du har tidligere erfaring i organisationen - men du skal have interesse i at arbejde med, hvordan Jordemoderforeningen:

  • opleves nærværende for medlemmerne. Dvs. at medlemmerne oplever, at Jordemoderforeningen lytter og ved, at foreningen arbejder for forhold, der gavner medlemmerne
  • motiverer til og giver medlemmerne mulighed for engagement og involvering, så medlemmerne kan mærke deres egen indflydelse og betydning for foreningen, herunder tilpasning i den organisatoriske struktur
  • forpligter sig til at tænke i potentialer for involvering af medlemmer
  • giver medlemstilbud, der er attraktive for individ og fællesskab, når det handler om løn, arbejdsforhold, jordemoderfaglighed og karriereveje

Udvalget skal mødes tre til fire gange om året. Mødet placeres en måned forud for et møde i hovedbestyrelsen, så udvalgsindstillinger kan færdigbehandles og gives til hovedbestyrelsens videre behandling.

Du får mødegodtgørelse for deltagelse i møderne og refusion for transportudgifter.

Hvis du vil være med til at beslutte, hvilke medlemsindsatser Jordemoderforeningen skal sætte i gang, så send en motiveret ansøgning til sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

Kontaktperson: Tina Frisk Kjettrup på tfk@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

Deadline for ansøgning er fredag den 10. september