Endnu en sag i Ligebehandlingsnævnet 

Jordemødre på barsel er i nogle tilfælde blevet forbigået ved fordeling af tidsbegrænsede tillæg. En jordemoder har med opbakning fra Jordemoderforeningen indbragt sin sag for Ligebehandlingsnævnet.

Det har vist sig, at flere jordemødre, der var i den lønnede del af graviditets- barsel- eller forældreorlov ikke får del i de midlertidige tillæg, som flere regioner har indgået aftale med organisationerne om som kompensation for belastning..

Derfor vil der blive rejst en sag ved Ligebehandlingsnævnet, hvor en jordemoder med støtte fra Jordemoderforeningen vil søge at få medhold i, at hun har ret til tillægget.

Fra Region Hovedstaden lyder det, at hensigten med det såkaldte sommertillæg fra deres side var, at kun de jordemødre, som tog del i den ekstraordinære belastning hen over sommeren, skulle have tillægget. og at aftalen efter deres opfattelse derfor kun gjaldt for jordemødre, som var fysisk til stede på arbejdspladsen.

Klaus Groth-Andersen er forhandlingsleder i Jordemoderforeningen:
- Det er vores opfattelse, at jordemødre i den lønnede del af graviditets-, barsel- eller forældreorlov, der er ansat i en region og i øvrigt opfylder betingelserne for at få del i de midlertidige tillæg, har ret til tillæggene, siger han. 

Set fra Jordemoderforeningens synspunkt er det i strid med ligebehandlingsreglerne at afholde medarbejdere fra  belastningstillæggene på grund af orlov i forbindelse med fødsel. 

- Vi vurderer, at en række jordemødre ville have opfyldt betingelserne for de midlertidige tillæg, hvis ikke de havde været på barsel, og at orloven derfor er regionens eneste begrundelse for ikke at yde de pågældende tillægget.  Det mener vi er i strid med reglerne.

Klaus Groth-Andersen forudser, at afgørelsen på den sag, der nu er på vej i Ligebehandlingsnævnet, kan danne præcedens i andre lignende sager.

Vi følger op på sagen og dens afgørelse, der dog godt kan ligge mellem et halvt og et helt år ude i fremtiden.