En fødsel kan hverken planlægges eller udskydes!

Der er meget stor variation i antal fødsler på en enkelt dag. For eksempel har Hvidovre Hospital mellem 6 og 30 daglige fødsler. Et fødested som Viborg Sygehus har 0 til 14 fødsler på en dag. 

Det store udsving i antal fødsler betyder lige nu, at der i perioder med mange fødsler er alt for få jordemødre på arbejde. Det er der, fordi de fleste fødeafdelinger normeres ud fra et gennemsnit af fødsler pr. dag. Nogle steder endda under gennemsnittet.

Den systematiske undernormering betyder, at der ikke er kapacitet til at håndtere de udsving, som vi ved, der er i det daglige antal fødsler. 

Når antallet af fødende overstiger det daglige gennemsnit af fødsler, er der ikke jordemødre nok på arbejde til alle fødende. Det sker hver tredje dag året rundt, altså ca. 125 dage.

Så dit forløb omkring din fødsel afhænger i dag af, hvor mange andre der også tilfældigvis føder den dag. Det er bare ikke godt nok!

I praksis betyder det tusindvis af fødsler, hvor den fødende ikke kan være sikker på, at der er en jordemoder til at lytte på barnets hjertelyd under hele fødslen, runde fødslen af, sy bristninger, eller give den nødvendige omsorg i den livsomvæltende situation, en fødsel er.

Der er brug for flere jordemødre på fødegangene nu!

Problemerne på landets fødeafdelinger har sit udspring i en systematisk undernormering af jordemødre. 

Måden vi planlægger på, kan se helt rigtigt ud i Excel-arket, men virkeligheden viser noget ganske andet.

Beregninger gennemført af Jordemoderforeningen dokumenterer konsekvenserne af den systematiske undernormering.

Fakta om normering, kvalitet og arbejdsforhold

’En jordemoder tilstede pr fødselsforløb`
Beskriver Nordic Healtcare Groups beregninger af spredning i antal fødsler over dagene, den aktuelle bemanding samt et bud på, hvor mange jordemødre, der skal til for at sikre en til en jordemoderomsorg. Beregningerne er lavet for Jordemoderforeningen. 
Læs rapporten

’Én jordemoder, én fødende’
Forklarer en model for grundnormering, der giver tryghed, kontinuitet, sikkerhed og faglig tilfredshed og giver Jordemoderforeningens bud på det samfundsøkonomiske potentiale ved at normere svarende til opgaven.
Læs rapporten

’Styrket kvalitet i svangreomsorgen’
Indeholder 7 konkrete løsninger, der kan føre til trygge fødselsforløb og styrke fastholdelse og rekruttering af jordemødre på fødegangene.
Læs rapporten

’Jordemødres tilknytning til fødegangsarbejdet’
Hvor lang tid bliver de nyuddannede på de regionale arbejdspladser? Det har Jordemoderforeningen undersøgt og beskrevet i denne rapport.
Læs rapporten