En fjerde jordemoderuddannelse på vej 

En fjerde professionsuddannelse i jordemoderkundskab skal ligge på Professionshøjskolen Absalon i Slagelse. Jordemoderforeningen mener ikke, at det samlede antal studiepladser bør øges som resultat af, at der nu kommer et uddannelsessted mere.

Oprettelse af den fjerde jordemoderuddannelse er et resultat af en aftale, som et bredt flertal i Folketinget har taget om bedre muligheder for at tage uddannelse i hele Danmark. 

Hverken Jordemoderforeningen eller de eksisterende uddannelser på professionshøjskolerne i Aalborg, Esbjerg og København er blevet hørt forud for beslutningen. 

Det første hold bestående af 18 studerende skal starte til september 2022. 

Det vil være studiestart to gange årligt stigende til 20 studiepladser pr start. 

Praktikpladserne til den nye uddannelse skal aftales i samarbejde med Region Sjælland. 

Det kommer til at betyde, at uddannelserne ved UC Syd (Esbjerg) og KP (København) skal finde kliniske uddannelsespladser uden for Region Sjælland. 

Usikkerhed om det samlede antal studiepladser 

Det ligger endnu ikke fast, om antallet af studiepladser bliver forøget med oprettelse af et fjerde uddannelsessted. 

- Det er op til regionerne at beslutte, om der skal skrues op for det samlede antal uddannelsespladser. Hvis ikke, så vil det selvfølgelig have den konsekvens, at der vil blive mindre optag på de øvrige uddannelser, siger rektor Camilla Wang fra Absalon. 

Jordemoderforeningen mener ikke, at det samlede antal studiepladser bør øges som resultat af, at der nu kommer et uddannelsessted mere. 

- Det er på ingen måde vores mål at øge optaget på jordemoderuddannelsen. Vi vurderer, at der allerede er jordemødre, der ikke bruger deres uddannelse på kerneopgaven. Og det gør de ikke, fordi forholdene er så pressede, at de ikke kan eller vil tage ansættelse på en regional arbejdsplads, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen. 

- Vi har allerede i dag store udfordringer i at løfte uddannelsesopgaven i den kliniske del af uddannelsen og mener ikke, at vi kan forsvare at sende endnu flere studerende ud på afdelingerne i den kliniske praktik. Hvis vi belaster den kliniske del af uddannelsen yderligere, risikerer vi, at det går ud over kvaliteten i uddannelsen og at det i sidste ende kan gå ud over patientsikkerheden, siger landsformanden.