Dom afsagt over privat fødeklinik

Næstved Ret har afsagt dom over en privat fødeklinik og dennes direktør, der er idømt betinget fængselsstraf og bøde for bedrageri og dokumentfalsk over for Region Sjælland.

Dommen kan ankes inden for 14 dage.

Fødeklinikken modtager økonomisk afregning fra Region Sjælland for hver graviditet og fødsel, der varetages på klinikken.

Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, mener, at samarbejde mellem regioner og private fødeklinikker har fordele.

- De private fødeklinikker kan være med til at give kvinder flere valgmuligheder med hensyn til fødested. Og klinikkerne kan være et godt supplement til specialafdelingerne, som vi har på sygehusene, fordi klinikkerne med deres størrelse kan give mere nærhed og kontinuitet, siger Lis Munk.

Forholdene er begået i 2014-2016 og retten lagde vægt på den lange sagsbehandlingstid, der har været i sagen. Den lange sagsbehandlingstid var med til at formilde straffen.

- Der må ikke være tvivl om, at en klinikejer lever op til en aftale med regionen. Den etiske standard skal være høj på alle parametre – også i en privat fødeklinik, siger Lis Munk.

- En region skal naturligvis løbende kontrollere de udbetalinger, den foretager – i dette tilfælde til en privat fødeklinik. Jeg tror på, at Region Sjælland fortsat vil give gravide mulighed for at vælge at føde på en fødeklinik og at andre regioner måske endda lader sig inspirere af regionen, siger Lis Munk.

- Det er vigtigt at holde fast i, at dommen udelukkende handler om økonomi. Ikke om manglende faglig kvalitet i ydelserne, siger Lis Munk.

Yderligere oplysninger:

Anne-Marie Kjeldset, presseansvarlig Jordemoderforeningen, telefon 21 76 64 04

Lis Munk, formand Jordemoderforeningen, telefon 28 57 32 10