Det kønsopdelte arbejdsmarked 

Siden kvindernes indtog på arbejdsmarkedet i 60’erne og Tjenestemandsreformens indplacering af kvinderne lavest i lønhierarkiet har lønforskellen mellem mænd og kvinder været stort set uændret. 

Hierarkiet fra 1969 lever i bedste velgående og det er ikke lykkedes arbejdsmarkedets parter at udligne lønforskellen mellem mande- og kvindefag. 

Så langt var ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) og Pernille Skipper (Ø) enige, da de mødtes til et åbent samråd på Christiansborg, hvor uligeløn mellem kønnene var på dagsordenen. 

- Politi og lærere tjener ikke for meget, men de tjener altså mere end både sygeplejersker, jordemødre og de andre typiske kvindefag, sagde Pernille Skipper.  

Hummelgaard erkender, at der er uligeløn på det danske arbejdsmarked, men mener, at det er arbejdsmarkedets parter, der skal forhandle sig væk fra uligheden. 

- Vi har for eksempel set, at der blev afsat ligelønspuljer ved overenskomstforhandlinger og jeg mener, at problemerne skal løses indenfor den danske model. 

- Arbejdsmarkedet skal ikke reguleres ved lov men gennem aftaler mellem parterne. Vi skal have brudt op i det kønsopdelte arbejdsmarked og have flere kvinder ud i det private og flere mænd ind på det offentlige område, sagde ligestillingsministeren, der også ser strukturelle ændringer som for eksempel øremærket barsel til mænd som skridt mod mere ligestillet løn. 

Men beder ministeren de kvindedominerede fag om at gå til overenskomstforhandlingerne med krav om, at de vil have mere end mændene? Eller mener ministeren, at vi skal vente på, at der bliver et mere lige mix af køn i et fag før, vi kan få ligeløn?  

- Det tager tid, erkendte ligestillingsministeren, men med de strukturelle ændringer vi ser i samfundet, vil vi gå mod mere lige løn, sagde han og henviste til initiativer, der har gjort, at flere kvinder har gennemført håndværkeruddannelser. 

Flere ligestillingsordførere efterlyste, at ministeren tager initiativer til en løsning af problemet med uligeløn. Til det svarede ministeren: 

- Vi vil gerne drøfte, hvilke skruer, der skal skrues på for at få et mindre kønsopdelt arbejdsmarked og strukturer, der stiller kønnene lige. Men vi skal ikke blande os i løndannelsen Og ja, det skal tage mindre end 100 år, før vi har ligeløn. 

Se hele samrådet