Den regionale kompetencefond

Akademikerne (AC) er ved overenskomstforhandlingerne i 2021 trådt ind i Den regionale kompetencefond, og du kan derfor som medlem af Jordemoderforeningen søge midler til diplomuddannelse, kandidatuddannelse eller en masteruddannelse. Midlerne dækker deltagergebyrer, materialer samt transport og ophold mv. eksklusive moms. Beløb pr. ansøgning er max 30.000 kr. til efter- og videreuddannelse per løbende år og max til 50.000 kr. til masteruddannelse per løbende år.

Læs mere om ansøgning, hvor du også vil kunne se, hvilke typer af uddannelser, man som udgangspunkt kan søge om støtte til (positivlisten). 

Formålet med fonden er at sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for den regionale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder, herunder den enkeltes kompetencer i forhold til en styrket, tværgående opgaveløsning. Der kan ikke forventes støtte til aktiviteter, uddannelser eller andre uddannelser, der er skræddersyet til arbejdspladsen. 

Fonden har i 2022 frist for ansøgning den 24. april, 30. august og 25. oktober.

Ud over ansøgningsteksten skal du være opmærksom på, at der skal være underskrifter fra de rette personer med ansøgningen. Dette er for at sikre at uddannelsen ligger ud over arbejdsgivers forpligtelser og inden for relevant område. Der skal være underskrift fra ansøger, leder, TR/FTR/organisation. 

Akademikernes fondsmidler uddeler i alt 25,41 mio.kr, men dog maximalt 3,5 mio.kr per puljeåbning og max til 175 ansøgere. Midler, der af den ene eller anden grund ikke bliver anvendt, bliver disponible ved næste runde.