Den nordiske aftale om autorisation af sundhedspersoner er ændret

Tidligere kunne sundhedspersoner, der er statsborgere og autoriseret i et andet nordisk land, automatisk få autorisation i Danmark. Fremover vil nordiske statsborgere skulle søge om autorisation i Danmark på grundlag af deres uddannelse. Ansøgning på grundlag af uddannelse afhænger af, hvilken faggruppe, der er tale om.

Det er dog således, at læger, jordemødre, sygeplejersker og tandlæger som udgangspunkt vil være omfattet af reglerne om automatisk anerkendelse i henhold til EU's anerkendelsesdirektiv.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Læs hele Styrelsens nyhed her