Deltavariant har sværere konsekvenser blandt gravide end tidligere varianter 

Nyere data tyder på, at deltavarianten af Covid-19 har alvorligere konsekvenser for gravide og for børnene end tidligere varianter. Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide i 2. eller 3. trimester og ammende at blive vaccineret. 

Gravide kvinder har en højere risiko for at få et alvorligt forløb med Covid-19, der også kan øge risikoen for det ufødte barn og for at føde for tidligt.  

57 procent af de gravide er vaccineret, hvilket er lavere end i den øvrige befolkning, og derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen sammen med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), Jordemoderforeningen og Dansk Jordemoderfagligt Selskab alle gravide til at tage imod tilbuddet om vaccination mod Covid-19.   

Risikoen for at blive alvorligt syg som gravid eller for at fosteret dør er forøget med deltavarianten af Covid-19. Det fremgår af den danske database ’Covid-19 i graviditet’, der hører under DSOG.  

I perioden mellem 1. juni og 1. december 2021 er der indberettet i alt 31 svære tilfælde af Covid-19-smitte i graviditeten, hvor udfaldet har været enten maternel iltbehandling, maternel indlæggelse på intensivafdeling, intrauterin føtal død eller præterm forløsning indenfor 28 dage af bekræftet Covid-19-smitte.  

Blandt de 31 kvinder med svær Covid-19 var der 11 tilfælde af perinatal død, 11 prætermt forløste børn og syv kvinder, der blev indlagt på intensiv afdeling.  

Vaccinationsstatus var kendt for 29 af de 31 kvinder og 27 (93%) var ikke vaccinerede. 

Til sammenligning var der i samme periode året forinden fra juni til november 2020 otte svære tilfælde af Covid-19-smitte i graviditeten blandt 582 gravide med sygdommen. Heraf blev tre forløst prætermt, der var færre end tre tilfælde af perinatal død og færre end tre kvinder, som blev indlagt på intensivafdeling.  
Nyere data fra udlandet tyder også på, at delta-varianten af Covid-19 har voldsommere konsekvenser blandt gravide end tidligere varianter. Således har man også i USA fundet en større risiko for intrauterin føtal død blandt gravide smittet med Covid-19 under delta-perioden. 

Flere alvorligt syge gravide 

- Under de første bølger af Covid-19 var der kun få gravide, der blev så syge med coronavirus, at de blev indlagt. Under den nuværende tredje bølge hører vi desværre fra landets fødeafdelinger, at de ser et stigende antal af alvorlige forløb hos gravide, der ikke er vaccinerede, fortæller Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen. 

- Vi vurderer, at ændringen i antallet af alvorlige forløb hos gravide med Covid-19 kan være en kombination af den mere smitsomme deltavariant, af mere udbredt smitte på grund af de sidste måneders åbne samfund og af en lav vaccinationstilslutning blandt de gravide. Det er også derfor, vi opfordrer alle gravide til at blive vaccineret tidligt i 2. trimester eller hurtigst muligt herefter, siger Bolette Søborg. 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at resultaterne fra de mere end 27.000 danske kvinder, som er blevet vaccineret mod Covid-19 i løbet af deres graviditet, viser, at det er sikkert for gravide at blive vaccineret. Desuden viser data fra vaccination af flere hundrede tusinder gravide kvinder i Europa og resten af verden samstemmende, at vaccinerne er effektive og sikre også for det ufødte barn. 

Jordemoderforeningen følger udviklingen 

I den danske Covid-19-guidelinegruppe følger jordemødre og læger udviklingen, forekomsten og konsekvenser af Covid-19 for mor og barn tæt. Guidelinen ændres i takt med, at nye studier bidrager med ny viden om Covid-19 og graviditet, fødsel og barsel. Guidelinen findes på jordemoderforeningen.dk.  

Dansk Jordemoderfagligt Selskab og Jordemoderforeningen understreger vigtigheden af, at de gravide er tilstrækkeligt informeret om mulige konsekvenser for sig selv og deres barn ved Covid-19-sygdom, og at de gravide anbefales vaccination (jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om vaccination).  Derudover skal de opfordres til at følge de vanlige hygiejneanbefalinger og forsigtighedsregler. 

Gravide smittet med Covid-19 bør informeres om at henvende sig til deres fødested i tilfælde af mindre liv, åndenød eller høj feber (for yderligere information om visitation se bilag J i guidelinen).