Delta forårsager sværere konsekvenser for gravide

Nyere data fra udlandet tyder på, at Delta-varianten af COVID-19 forårsager sværere konsekvenser blandt gravide end tidligere varianter

Forfattere:

Stinne Høgh, jordemoder og MSc, Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet. Stinne.hoegh@regionh.dk

Mette Backhausen, jordemoder og ph.d., Sjællands Universitetshospital, Roskilde. mgb@regionsjaelland.dk

Anne-Mette Schroll, jordemoder, MSc, ph.d. Jordemoderforeningen. AMSc@jordemoderforeningen.dk

Alle forfattere er medlemmer af den danske COVID-19 og graviditet guidelinegruppe under Jordemoderforeningen og Dansk Jordemoderfagligt Selskab. Guidelinen udarbejdes i samarbejde med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG).

I den danske COVID-19 guidelinegruppe følger vi udviklingen, forekomsten og konsekvenser af COVID-19 for mor og barn tæt. Guidelinen ændres i takt med at nye studier bidrager med ny viden om COVID-19 og graviditet, fødsel og barsel. Guidelinen udgives på Jordemoderforeningens og DSOGs hjemmeside: https://jordemoderforeningen.dk og https://www.dsog.dk/covid19

Data fra den danske ’COVID-19 i graviditet’ database har tidligere vist for perioden marts til oktober 2020, at forekomsten af SARS-CoV-2 blandt gravide var 5.1 per 1000 graviditeter, hvoraf 5.5 % havde behov for indlæggelse pga. svær COVID-19 (1).

Nyere data fra udlandet tyder på, at den senere delta-variant af COVID-19 forårsager sværere konsekvenser blandt gravide end tidligere varianter. Således har man i USA fundet en større risiko for intrauterin føtal død blandt gravide smittet med SARS-CoV-2 under ”delta-perioden” (2).

Af den danske ’COVID-19 i graviditet’ database fremgår det, at er der i perioden fra 1. juni 2021 til 30. november 2021 er indberettet i alt 31 svære tilfælde af SARS-CoV-2 smitte i graviditeten, hvor udfaldet har været enten maternel iltbehandling, maternel indlæggelse på intensiv afdeling, intrauterin føtal død eller præterm forløsning indenfor 28 dage af bekræftet SARS-CoV-2 smitte. Heriblandt var der 11 tilfælde af perinatal død, 11 præterm forløste børn, og 7 kvinder, der blev indlagt på intensiv afdeling. Vaccinationsstatus var kendt for 29 af de 31 kvinder og 27 (93 %) var uvaccinerede.

Til sammenligning var der i samme periode året forinden fra juni til november 2020, blandt 582 SARS-CoV-2 smittede gravide, 8 svære tilfælde som defineret ovenfor, hvoraf 3 blev forløst prætermt. Der var færre end 3 tilfælde af perinatal død og færre end 3 kvinder, som blev indlagt på intensiv afsnit.

Danske opgørelser viser altså, at der har været en stigning i antallet af svære tilfælde af COVID-19 syge, og at risikoen for svære komplikationer er størst blandt de uvaccinerede gravide. Opgørelsen viser dog også, at risikoen for svær sygdom og dårligt udfald fortsat er lav. 

Sundhedsstyrelsen oplyser pr 3. december 2021, at 57 % af de gravide er vaccinerede, hvilket er lavere end i den øvrige befolkning.
Vi vil derfor gerne understrege vigtigheden i, at de gravide er tilstrækkeligt informeret om mulige konsekvenser for sig selv og deres barn ved COVID-19 sygdom, og at de gravide anbefales COVID-vaccination (jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om vaccination).

Derudover skal de opfordres til at følge de vanlige hygiejneanbefalinger og forsigtighedsregler. Gravide smittet med SARS-CoV-2 bør informeres om at henvende sig til deres fødested i tilfælde af mindre liv, åndenød eller høj feber (for yderligere information om visitation, se bilag J i guidelinen).

Referencer:

  1. Aabakke AJM, Krebs L, Petersen TG, Kjeldsen FS, Corn G, Wojdemann K, et al. SARS-CoV-2 infection in pregnancy in Denmark-characteristics and outcomes after confirmed infection in pregnancy: A nationwide, prospective, population-based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021;100(11):2097-110.
  2. DeSisto CL, Wallace B, Simeone RM, Polen K, Ko JY, Meaney-Delman D, et al. Risk for Stillbirth Among Women With and Without COVID-19 at Delivery Hospitalization - United States, March 2020-September 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(47):1640-5.