De sidste forhandlinger i regionerne er faldet på plads

Sidste weekend indgik Forhandlingsfællesskabet et forlig med Danske Regioner, som indebar en række forbedringer for alle regionalt ansatte. I forliget var der også afsat puljer til forbedringer af Jordemoderforeningens egne overenskomster.

I dag har Jordemoderforeningen sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne forhandlet om puljemidlerne og forliget indebærer blandt andet følgende:

  • Lønnen til erfarne jordemødre og uddannelsesansvarlige jordemødre hæves
  • Pensionen til jordemødre hæves
  • Pensionen til ledende jordemødre hæves
  • For jordemødre der er ansat som kandidater bliver det sidste løntrin og pensionen hævet.
  • Der indføres en kompetencefond, hvor jordemødre kan søge midler til efter- og videreuddannelse

Læs protokollatet