De sidste forhandlinger i kommunerne er faldet på plads

Midt i februar indgik Forhandlingsfællesskabet et forlig med KL, som indebar en række forbedringer for alle kommunalt ansatte. I forliget var der også afsat puljer til forbedringer af Jordemoderforeningens egne overenskomster.

I dag har Jordemoderforeningen sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne forhandlet om puljemidlerne og forliget indebærer blandt andet følgende:

  • Lønnen til erfarne jordemødre hæves
  • Pensionen til ledende jordemødre hæves
  • For jordemødre, der er ansat som kandidater, bliver det sidste løntrin og pensionen hævet.

Der indføres en kompetencefond, hvor jordemødrene kan søge midler til efter- og videreuddannelse

Med dette forlig er alle OK21- forhandlingerne i mål og medlemmerne stemmer om det samlede resultat fra 11. marts til 5.april.