Danske erfaringer med zikavirusdiagnostik

Statens Seruminstitut har gennemført en interviewundersøgelse af patienter, der er undersøgt for zikavirus. Formålet er at afdække de bagvedliggende indikationer for diagnostik for at vurdere, hvad der var årsag til, at lægen rekvirerede en zikavirusundersøgelse. Seruminstituttet ville endvidere undersøge, i hvor høj grad vejledningen fra Sundhedsstyrelsen blev fulgt.

I undersøgelsen blev 115 patienter undersøgt i perioden 5. januar til 18. april 2016.

78 af de 115 blev undersøgt ud fra en graviditetsproblematik. Her af var 52 gravide kvinder. De resterende var mænd med en gravid partner eller personer, der planlagde graviditet.

Ud af de 115 deltagere var tre smittede. Ingen af dem var gravide.

Undersøgelsen viser, at langt de fleste har været relevante at teste. Hvilket betyder, at retningslinjerne stort set er fulgt.

Læs mere om undersøgelsen i EPI-NYT for uge 41