COVID-19-vaccination af jordemødre

Sundhedsstyrelsen beskriver i ’Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19’ visitationskriterierne for målgrupper til vaccination mod covid-19.

Personale i sundhedssektoren, der varetager en kritisk funktion – eksempelvis jordemødre - er en af målgrupperne.

Det er ledelsen på arbejdsstedet, der foretager visitationen til vaccination og indkalder den enkelte medarbejder.

Visitationen i sundhedssektoren skal prioritere ”arbejdsfunktioner, der ikke kan undgå tæt kontakt med personer i risiko for smitte med eller med konstateret COVID-19 eller med uvisiterede patienter. Eksempler: Frontpersonale på isolationsafsnit, intensivfaciliteter, akutmodtagelser, anæstesiologiske funktioner, fødegange, i COVID-19 testcentre og på vurderingsenheder, samt bioanalytikere som tager akutte blodprøver, personale på radiologisk afdeling, som skal foretage akut radiologisk undersøgelse, portører, paramedicinere, ambulancereddere samt personale i praksissektor, på plejecentre og i ældreplejen med tæt borgerkontakt mv.”

Jordemoderforeningen har været i dialog med jordemødre og obstetrikere rundt i landet og det tegner et billede af, at vaccinationer af sundhedspersonale håndteres meget forskelligt.

Det er vigtigt for Jordemoderforeningen, at der er klare og ens retningslinjer for vaccinationer, og at disse følger princippet om, at sårbare grupper og personale i kritiske funktioner står forrest i køen.

Det er desuden vigtigt for Jordemoderforeningen, at der lokalt er opmærksomhed på de mindre faggrupper med kritiske funktioner, hvor udbredt sygdom eller krav om isolation blandt personalet kan skabe akutte og kaotiske situationer.