COBRA - stor undersøgelse til gavn for os alle

Et stort dataindsamlingsprojekt skal afklare, om de nuværende værnemidler og hygiejnemæssige tiltag er tilstrækkelige til at beskytte mod arbejdsrelateret smitte med Covid-19. Projektet gennemføres blandt ansatte i Region Hovedstaden og kaldes COBRA (Covid-19 Blandt Regions Ansatte) 

På Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg sidder professor, overlæge og projektleder Susanne Wulff Svendsen lige nu og knokler med at få sendt e-mail med invitationen til at deltage ud en gang til, da et overbelastet datasystem i første omgang gav lidt udfordringer. Hun er en af tovholderne på en stor undersøgelse om arbejdsmiljø og Covid-19, der er sat i gang under pandemien. Et projekt, der har til formål at identificere konkrete risikofaktorer for smitte med Covid-19 ved ansættelse i hospitalsvæsenet. 

Ca. 35.000 ansatte i Region Hovedstaden vil blive inviteret til at deltage, og målet er, at så mange som muligt deltager, uanset om den ansatte har patientkontakt eller ej.  

De ansatte inviteres i første omgang via deres arbejdsmail. Her vil de blive bedt om at besvare et lille spørgeskema enten på mail eller SMS. Alt efter om den ansatte har brugt værnemidler, været i patientkontakt eller lignende, ændres længden af spørgeskemaet, men det burde ikke tage mere end to minutter at besvare. De ansatte, der tilmelder sig, vil herefter modtage et skema, hvor den enkelte blandt andet bliver bedt om at registrere eventuelle symptomer som hoste og hovedpine.  

Det er helt frivilligt om man vil deltage. 

- Vi håber, at den måde dataindsamlingen er bygget op på, gør det nemt for  

informanterne, og at de har lyst til denne vidensdeling med os. Det er jo vigtigt, at vi kan se om de værnemidler, der benyttes derude, også har en effekt, og hvis der sker uheld, og en smittespredning, at vi måske kan se hvorfor disse uheld sker. Vi har endnu ingen konkrete resultater, men det bliver spændende at se, om vi arbejdsmiljømæssigt gør det godt nok i disse tider, siger Susanne Wulff Svendsen. 

Ideen om at lave en stor arbejdsmiljøundersøgelse kommer fra Region Midtjylland, som er i fuld gang på samme måde som i Region Hovedstaden. De data, der indsamles, analyseres løbende under dataindsamlingen frem til 30. juni, men Susanne Wulff Svendsen regner med, at der allerede i slutningen af september er publikationer klar med resultater. 

- Det er et lidt forceret forløb rent forskningsmæssigt, men det har også sine  

klare fordele, at vi så hurtigt kan komme frem til nogle valide resultater. Dels for at se om vi arbejdsmiljømæssigt gør det rigtige og om det kan lægge et låg på den bekymring for eksponering af virus, der er rundt omkring hos de ansatte. Men også for at vi kan være rustet til en eventuel anden bølge med Covid-19 til efteråret, siger hun. 

For hospitalsansatte har evt. smitte med Covid-19 stor betydning for både eget helbred, men medfører også en stor risiko for at bringe smitten videre til sårbare grupper, kolleger eller egne familiemedlemmer. Derfor vil alle data fra både Region Hovedstaden og de andre regioner blive samlet for at sikre en bred overordnet indsats til gavn for alle hospitalsansatte i Danmark. Målet er, at man på evidensbaseret grundlag kan iværksætte helt konkrete tiltag for at minimere arbejdsrelateret sygdom og smittespredning i den igangværende epidemi - men også i fremtiden.  

- Forskningsprojekt har fået utrolig stor opbakning hele vejen rundt. En hurtig sagsbehandling i for eksempel Datatilsynet har gjort, at projektet kom hurtigt på plads. Både regionen, og ledelsen på Bispebjerg har været imødekommende på alle niveauer. Og internt har alle medarbejdere sat max. interesser i at få det til at lykkedes. Det er klart, at så er der noget andet der må vige for en stund, men sådan er det jo, siger projektlederen. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos projektet på mail: bfh-fp-cobra@remove-this.regionh.remove-this.dk  eller på projekttelefon 23 35 58 85 på hverdage mellem 9-17.