Bachelorprisen 2022 og Kandidatprisen 2023

Jordemoderforeningen uddeler hvert år tre bachelorpriser og hvert andet år en kandidatspecialepris.

Så hvis du vil i betragtning til en af priserne, så læs mere herunder.

Kandidatprisen

Medlemmer af Jordemoderforeningen, som har afsluttet en kandidatuddannelse i perioden fra efteråret 2021 til og med første halvår af 2023, kan søge kandidatspecialeprisen.

Kandidatspecialeprisen tildeles et speciale, der har en nytænkende, central, spændende og særlig betydning for jordemoderfaget.

Specialerne vil blive vurderet af et udvalg bestående af tre jordemødre med akademiske kompetencer på ph.d.-niveau.

Med prisen følger en honorering på 10.000 kr.

Hvis du ønsker at ansøge, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det sammen med en pdf-udgave af dit kandidatspeciale, til sek@jordemoderforeningen.dk senest den 1. august 2023

Bachelorprisen

Medlemmer af Jordemoderforeningen, som har afsluttet Jordemoderuddannelsen i 2022, kan søge bachelorprisen. Bachelorprisen gives til de tre opgaver, der vurderes mest relevante, aktuelle, originale, praksisrelaterede og perspektiverende af priskomiteen, som består af tre jordemødre, der repræsenterer

jordemoderfaget bredt.

Med prisen følger en honorering på henholdsvis 8.000 kr., 3.000 kr. og 1.000 kr. Hvis du ønsker at ansøge, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det sammen med en pdf-udgave af dit bachelorprojekt til sek@jordemoderforeningen.dk senest den 1. august 2022

Prisoverrækkelsen

De to priser er tidligere blevet uddelt på Jordemoderforeningens kongres eller medlemsmøde, men prisoverrækkelsen vil fremover få sit eget arrangement. Det skaber mulighed for at få mest muligt fokus på den enkelte opgave eller speciale.

Bachelorprisoverrækkelserne vil finde sted i slutningen af 2022, og kandidatprisoverrækkelsen først ved en prisoverrækkelse i 2023. Bachelorprisvinderne vil blive direkte kontaktet i efteråret 2022, hvor detaljerne omkring prisoverrækkelsen vil blive aftalt.