Arbejdet for bedre arbejdsvilkår fortsætter

Der var nye og gode toner fra regionsrådsformanden i hovedstaden, da Jordemoderforeningen og Stine Roswall mødtes på regionsgården. Anledningen var en protest over forholdene på fødegangene, som 1.300 jordemødre har skrevet under på.

Vi var et godt trekløver.
Sådan beskriver Mette Rotesan, jordemoder på Hvidovre Hospital og næstformand i Jordemoderforeningen, den lille delegation, der tirsdag eftermiddag kørte mod Hillerød. Destinationen var regionsgården og anledningen var et møde med Sophie Hæstorp Andersen, regionsformand i hovedstaden. Foruden Mette Rotesan deltog Birgit Plough, formand for hovedstadskredsen og Stine Roswall, der tog initiativet til protestskrivelsen, der nærmest er gået viralt.

- Vi var godt repræsenteret med en kredsformand, der ved, hvad der hidtil er sket omkring forholdene i hovedstaden, Stine, som har forladt det offentlige arbejdsmarked og så mig som næstformand, stadig med min daglige gang på et fødested, fortæller Mette Rotesan.

Mødet blev i stand efter, at Stine Roswall samlede mere end 1.300 underskrifter fra jordemødre og studerende mod arbejdsforholdene på regionens fødeafdelinger.

Arbejdet for at forbedre arbejdsforholdene har stået på i årevis

- Jordemoderforeningen har gennem mange år jævnligt været i kontakt med regionen, med HR-afdelingen og politikere. Men nu er der momentum, vurderer Mette Rotesan.

- Jeg oplevede, at der var hul igennem for en ny forståelse af, hvor pressede vilkår jordemødre arbejder under, siger Mette Rotesan, der også erkender, at der ikke er et quickfix, der kan løse problemerne. Mødet førte ikke til her-og-nu løsninger.

- Men der blev tilkendegivet fra begge sider af bordet, at vi skal kigge på det her, og det må gerne koste nogle penge, siger Mette Rotesan.

Sophie Hæstorp Andersen har gentagne gange sagt, at der ikke findes nemme løsninger, men sagde til nichemediet Sundhedsmonitor efter mødet tirsdag:

- Vi er villige til at finde de ekstra midler, der skal til i de kommende år, så vi kan sikre, at der ikke er så skrabede normeringer på fødeafdelingerne, at jordemødrene hele tiden skal løbe ekstra stærkt.

Løsninger

I løbet af det næste halve år bliver Jordemoderforeningen inviteret til at deltage i et fagligt udvalg, der skal byde ind på regionens budget 2022.

- Kredsbestyrelsen kommer til at følge det her arbejde tæt. Vi har møde i bestyrelsen i morgen (torsdag 11-2-21), hvor vi planlægger det videre forløb. Og vi ser frem mod et fortsat samarbejde med regionen, siger Mette Rotesan.

På mødet med Sophie Hæstorp Andersen blev jordemodernormeringerne drøftet.

- En bedre normering vil give en større spredning på vagtarbejdet. Vi ved, at mange og travle nattevagter, weekendarbejde, manglende mulighed for at holde ferie på tidspunkter, der passer den enkelte, er med til at jordemødre søger væk fra fødeafdelingerne, siger Mette Rotesan.

Oprettelse af kendt jordemoder-ordninger var også oppe og vende

- Vi anbefalede også at oprette bæredygtige kendt-jordemoderordninger. Men vi må erkende, at jordemødrene skal se reelle forbedringer, før de vil og tør springe ud i en regional ansættelse, siger Mette Rotesan, der påpeger, at problemerne på de regionale arbejdspladser også findes i landets øvrige regioner, hvor kredsforeningerne allerede er i kontakt med de lokale politikere.

Sophie Hæstorp Andersen har indskærpet overfor ledelsen på de enkelte fødeafdelinger og hospitaler, at området skal prioriteres højere.

- Vi vil ikke acceptere, at vi ikke kan rekruttere og fastholde medarbejdere på fødeområdet, siger regionsrådsformanden til Sundhedsmonitor.