Aftale om belastningstillæg med Region Hovedstaden

Jordemoderforeningen/Kreds Hovedstaden er i gang med et intensivt forhandlingsforløb med Region Hovedstaden for at løse de store problemer med rekruttering og fastholdelse af jordemødre i regionen.

Det har resultater i en regional aftale om belastningstillæg for perioden 1. december til 31. august 2022.

Tillægget er på 4.000 kr. per måned, som udbetales efter hver tremåneders periode: december-februar, marts-maj, juni-august og gives til jordemødre, der har mere end halvdelen af deres arbejdstid på fødegang eller fødemodtagelse.

"Jeg er tilfreds med aftalen, og der ligger samtidigt en anerkendelse regionalt af, at jordemødre har et langvarigt efterslæb på lokallønsmidlerne i forhold til sammenlignelige grupper. Jeg har oplevet, at regionen har været særdeles lydhøre i forhandlingerne og optaget af at finde konstruktive løsninger," siger Sus Hartung, kredsformand i Region Hovedstaden Jordemoderforeningen.

Midlerne til belastningstillægget kommer ikke fra den Vinterpakke på 1 mia. kr., som Folketinget vedtog i sidste uge. Jordemoderforeningen er fortsat involveret i forhandlingerne om udmøntningen af dem.

Jordemoderforeningen og Region Hovedstaden fortsætter forhandlingerne i forlængelse af belastningstillægget efter Nytår, hvor der blandt andet skal forhandles varige lokallønsmidler og rammer for nattearbejde.

Læs fælles pressemeddelelse fra Jordemoderforeningen og Region Hovedstaden