Afstemning om OK21

Urafstemningen blandt jordemødre om resultatet ved forhandlinger om en ny overenskomst på statens, regionernes og kommunernes områder sluttede 5. april klokken 23.59.

AC, som er Jordemoderforeningens forhandlingsorganisation, offentliggør det samlede resultatet den 21. april klokken 10.

Resultatet af jordemødrenes afstemning bliver samtidig offentliggjort den 21. april klokken 10.

Resultatet fra jordemødres afstemning indgår i det samlede resultat af alle organisationers afstemning i AC.

Vi følger AC’s køreplan for offentliggørelse af afstemningsresultater, derfor denne lidt senere offentliggørelse af Jordemoderforeningen resultat.