Ændringer i ansøgningskrav til dansk jordemoderautorisation for svensk uddannede jordemødre

Jordemoderforeningen er blevet bekendt med, at der er i 2020, er sket ændringer, som påvirker svensk uddannede jordemødres mulighed for at få en dansk autorisation.

EU-direktiv ændrer den nordiske aftale

Dette skyldes omfattende ændringer i den oprindelige nordiske aftale, der hidtil har sikret en stor grad af automatik i ansøgningen om en dansk jordemoderautorisation, når man har taget en jordemoderuddannelse i et andet nordisk land. Ændringerne betyder, at det nu udelukkede er EU-direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der er gældende, når jordemødre skal ansøge om en autorisation i et andet land end der, hvor deres uddannelse er taget.

I EU-direktivets artikel 41 står der, at en jordemoderuddannelse skal kunne anerkendes automatisk i andre EU-lande, hvis uddannelsen er af mindst tre års varighed, eller af mindst to års varighed ovenpå en sygeplejerskeuddannelse, hvilket fx er tilfældet i Norge. Jordemoderuddannelsen i Sverige er en overbygning på sygeplejersken, men den tager 18 måneder at gennemføre. Det betyder, ifølge EU-direktivets artikel 41, at den svenske jordemoderuddannelse skal efterfølges af et års erhvervserfaring fra Sverige for automatisk at kunne anerkendes i Danmark. 

Endnu ingen konkret procedure

Jordemoderforeningen har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring ændringerne, og styrelsen har endnu ikke en konkret procedure for behandling af ansøgninger fra nyuddannede jordemødre, med en svensk jordemoderuddannelse, som ønsker en dansk autorisation. Styrelsen for Patientsikkerhed nævner en evalueringsautorisation som en mulig løsning. Evalueringsautorisationen er en midlertidig autorisation, hvor jordemoderen vil skulle arbejde under supervision og formentlig skulle evalueres af sin arbejdsgiver, inden jordemoderen kan søge om fuld autorisation.

Alternativt vil en svensk uddannet jordemoder kunne ansøge om autorisation i Danmark efter et års erhvervserfaring i Sverige.

Disse ændringer er det midlertidigt vanskeligt at opnå fuld indsigt i ved at læse på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Jordemoderforeningen er i dialog med styrelsen om dette.