Nordjyllands lokalaftaler


Rammeaftaler for hele Region Nordjylland


Rammeaftaler for Aalborg Universitetshospital

FTR-vilkårsaftale Aalborg UH (personlig for Diana Kjærulff)
Rammeaftale for jordemødre med specialfunktioner om funktionstillæg

Rammeaftaler for Aalborg Universitetshospital, Thisted


Rammeaftaler for Regionshospital Nordjylland, Hjørring