Kompetencefonde

Søg støtte til individuel kompetenceudvikling

Kompetencefondene er din mulighed for økonomisk støtte til individuel kompetenceudvikling på det regionale, kommunale og statslige område. Målet med fondene er at sikre de offentligt ansatte akademikere mulighed for at udvikle kompetencer til fremtiden og gøre dem endnu mere attraktive for arbejdsmarkedet.

Til efter- og videreuddannelse kan du få tilskud op til 30.000 kr.
Til masteruddannelser kan du søge op til 50.000 kr.

Fondene yder støtte til deltagergebyr, materialer, transport og ophold. Støtten er til aktiviteter, der ligger udover arbejdspladsens indsats og er dermed et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes til kompetenceudvikling.

Fondene yder ikke støtte til uddannelser, der er påbegyndt. Men der kan ydes støtte til dele eller moduler af en uddannelse. Der må maximalt være 9 måneder til uddannelsen starter.

Ansøgningerne sagsbehandles i den rækkefølge de modtages. Og der er erfaringsmæssigt mange, der søger. Derfor er det vigtigt at holde øje med ansøgningstidspunkterne og sidde klar ved åbningen med de rette underskrifter på ansøgningen, når fondene åbner.

Hvis du eller din kollega får midler til videreuddannelse, så start allerede nu drøftelsen om fremtidig løn og pension med din leder. Får du eller en kollega fx en mastergrad er det særligt vigtigt at have drøftet pension, da en master ikke giver mere i pension, – med mindre I aftaler det.

De tre fonde har hvert deres set up. De konkrete retningslinjer fremgår af fondenes hjemmesider.

Læs mere her

Når du eller din kollega har søgt og fået tilskud til en master eller efter-/videreuddannelse, så vil Jordemoderforeningen gerne høre fra dig. Både om din ansøgning og om den uddannelse, du skal til at gennemføre. Vi vil gerne dele din erfaring med dine kolleger.

Del dine erfaringer med andre jordemødre ved at skrive til vores Organisationskonsulent Tina Frisk Kjettrup:

tfk@jordemoderforeningen.dk

tlf.: 46 95 34 05